Prechod na navigáciu Hlavné menu

VOĽBY DO VÚC 2013

Výsledky volieb do VÚC 2013

     V priloženom súbore zverejňujeme výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci v I. aj v II. kole volieb.

      Definitívne výsledky volieb na území BBSK ako aj na celom Slovensku si môžete pozrieť a stiahnuť na stránkach Štatistického úradu SR.                                                                


 
Výsledky volieb do VUC v Čiernom Balogu
 Výsledky_VOĽBY DO VUC 2013_obec.pdf (432.7 kB) (432.7 kB)

 

Uverejnenie zoznamu kandidátov na predsedu BBSK a poslancov zastupiteľstva BBSK

     V súlade s § 16 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov zverejňujeme zoznam kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a na poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja za volebný obvod č. 3 - Brezno.


Zoznamy kandidátov sú v nasledujúcich súboroch na stiahnutie.


 
Kandidáti na poslanca zastupiteľstva BBSK

 
Kandidáti na predsedu BBSK

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 9. novembra 2013

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - predsedu samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 do 22.00 h. Starosta obce Ing. František Budovec určil pre uskutočnenie volieb v obci Čierny Balog 4 volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

Okrsok č. 1 - miestna časť Čierny Balog  - budova obecného úradu, Závodie 2/2,
Okrsok č. 2 -  miestne časti Jánošovka, Komov, Fajtov Čierny Balog -  ZŠ Jánošovka - dolný pavilón, Školská 510/1,

Okrsok č. 3 - miestne časti Pusté, Dobroč Čierny Balog,  - budova materskej školy, Družstevná 1702/8,
Okrsok č. 4 - miestne časti Krám, Medveďov Čierny Balog, – budova materskej školy, Mlynská 1352/87.

     Upozorňujeme voličov v miestnej časti Krám a Medveďov, že volebná miestnosť bude prvýkrát zriadená v budove Materskej školy Čierny Balog – Krám na ul. Mlynská.
     Oznámenie o mieste a čase konania volieb už bolo voličom doručené, alebo bude doručené v najbližších dňoch. V týchto voľbách môže každý voliť len v mieste svojho bydliska v príslušnej volebnej miestnosti. Nie je možné si vybaviť voličský preukaz.
     Zoznam zaregistrovaných kandidátov bude zverejnený na úradnej tabuli obce, na informačných tabuliach a na internetovej stránke obce najneskôr 20 dní pred dňom konania volieb. Vo voľbách budeme voliť predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja ( na hlasovacom lístku zakrúžkujeme poradové číslo iba jedného kandidáta) a 5 poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja(BBSK) za volebný obvod Brezno (zakrúžkujeme najviac 5 poradových čísiel vybraných kandidátov na poslanca BBSK).
     Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola volebná komisia zriadená. Žiadame voličov, ktorý chcú využiť voľbu do prenosnej volebnej schránky, aby o to požiadali volebnú komisiu včas, najlepšie v doobedňajších hodinách. Požiadať možno telefonicky, písomne, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby. V prípade, že ani jeden z kandidátov na predsedu BBSK nezíska v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb, do ktorého postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole.


 

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.10.2017
Úvodná stránka