Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VOĽBY DO VÚC 2017

Výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja

V priloženom súbore na stiahnutie sú zverejnené výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja. Zároveň zverejňujeme bližšie informácie o hlasovaní v jednotlivých volebných  okrskoch v obci Čierny Balog v súboroch PDF.

 


 

INFORMÁCIA PRE VOLIČA - právo voliť, spôsbo hlasovania

V súbore na stiahnutie vo formáte PDF si môžete stiahnuť informácie pre voliča, kde nájdete podrobnejšie informácie o práve voliť a spôsobe hlasovania.


 

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

V súlade s § 141 ods. 3 zákona  č. 180/2014 Z . z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja.

(pre stiahnutie súbor vo formáte PDF kliknite na vyznačený text)

 

 

    

     Zo zaregistrovaných kandidátov oficiálne stiahol svoju kandidatúru na predsedu JUDr. Jozef Šimko. Oficiálnu informáciu o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry, dostanú voliči pred vstupom do volebnej miestnosti a bude zverejnená aj na internetovej stránke obce, avšak až po oficiálnom oznámení tejto informácie okrskovým volebným komisiám.

 

Všeobecné informácie - oznámenia, hlasovanie do prenosnej schránky

 

Oznámenie o mieste a čase konania volieb by už malo byť voličom doručené, a to jedno do každej domácnosti, t.j. do domu alebo bytu. Ak by niektorá domácnosť ešte toto oznámenie nemala doručené, prosím oznámte to na obecnom úrade. V týchto voľbách môže každý voliť len v mieste svojho bydliska v príslušnej volebnej miestnosti. Nie je možné si vybaviť voličský preukaz. Nie je možné hlasovať zo zahraničia.

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na predsedu a na poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja boli zverejnené na úradnej tabuli obce, na informačných tabuliach a na internetovej stránke obce. Uvádzame ho aj v tomto vydaní Baločana. Vo voľbách budeme voliť predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (na hlasovacom lístku zakrúžkujeme poradové číslo iba jedného kandidáta) a 5 poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja(BBSK) za obvod Brezno (zakrúžkujeme najviac 5 poradových čísiel vybraných kandidátov na poslanca BBSK). Zo zaregistrovaných kandidátov oficiálne stiahol svoju kandidatúru na predsedu JUDr. Jozef Šimko. Oficiálnu informáciu o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry, dostanú voliči pred vstupom do volebnej miestnosti a bude zverejnená aj na internetovej stránke obce, avšak až po oficiálnom oznámení tejto informácie okrskovým volebným komisiám.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola volebná komisia zriadená. Žiadame voličov, ktorý chcú využiť voľbu do prenosnej volebnej schránky, aby o to požiadali volebnú komisiu včas, t.j. v doobedňajších hodinách, a to telefonicky, písomne, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby. Požiadať o voľbu do prenosnej schránky možno aj pred dňom konania volieb, a to nahlásením požiadavky na obecný úrad
p. PhDr. Berčíkovej. Po prvý krát sú tieto voľby jednokolové, a teda predsedom BBSK sa stane ten kandidát, ktorý dostane najviac hlasov.

 

Uvodné informácie - zverejnenie elektronickej adresy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - predsedu samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017. V súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb zverejňujeme elktronickú adresu na doručovanie oznámení o dolegovaní člena a náhradnía do okrskovej volebnej komisie.

 

Na uvedený účel je určená e-mailová adresa:        volbydovuc@ciernybalog.sk

 

VIac informácií o voľbách do orgánov samosprávnych krajov nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?volby-vuc

 

 

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV PRE VOĽBY DO VÚC

 

V zmysle rozhodnutia predsedu NR SR vám oznamujem, že v obci Čierny Balog pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 starosta obce určil nasledovné volebné okrsky a nasledovné volebné miestnosti:

 

Okrsok č. 1:  Čierny Balog  - Závodie 2/2 - budova obecného úradu
Okrsok č. 2: Jánošovka, Komov, Fajtov - Školská 510/1 - ZŠ Jánošovka - dolný pavilón
Okrsok č. 3:  Pusté, Dobroč  - Družstevná 1702/8 - budova materskej školy
Okrsok č. 4:  Krám, Medveďov - Mlynská 1352/87 – budova materskej školy


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka