Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VOĽBA PREZIDENTA SR 2014

Výsledky II. kola voľby prezidenta SR

     V priloženom súbore uvádzame výsledky II. kola voľby prezidenta SR vo volebných okrskoch v obci Čierny Balog a základné výsledky II. kola za celú SR.


 
Výsledky II. kola voľby prezidenta - obec a SR
 Výsledky - obec a SR - II. kolo.pdf (285.2 kB) (285.2 kB)

 

Výsledky 1. kola voľby prezidenta SR

     V priloženom súbore prinášame výsledky hlasovania v I. kole voľby prezidenta SR v obci Čierny Balog a sumárny grafický prehľad za celú SR.

    Druhé kolo voľby prezidenta sa bude konať dňa 29.3.2014 v rovnakom čase, t.j. od 7.00 do 22.00 hod. V prípade, že sa volič nebude v deň konania 2. kola voľby v mieste trvalého pobytu, je stále možné si vybaviť voličský preukaz na obecnom úrade.


 
Výsledky I. kola voľby prezidenta SR - obec a SR
 Výsledky_I.kolo_WEB.pdf (315.5 kB) (315.5 kB)

 

Informácie pre voličov

     Upozorňujeme voličov v miestnej časti Krám a Medveďov, že volebná miestnosť bude zriadená v budove Materskej školy Čierny Balog – Krám na ul. Mlynská.
     Voliči, ktorí sa v deň konania voľby nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu. Voličský preukaz si je potrebné v dostatočnom predstihu vybaviť na obecnom úrade, a to týmto spôsobom:

 • osobne
 • prostredníctvom splnomocnenej osoby (tá musí mať písomné splnomocnenie),
 • na základe písomnej žiadosti (postačuje e-mail), v ktorej uvedie potrebné údaje na vydanie voličského preukazu (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu) a presnú adresu, kam má byť voličský preukaz zaslaný. Obec zašle na túto adresu voličský preukaz poštou do vlastných rúk.

     Je v záujme voličov, ktorí to potrebujú, aby si voličský preukaz vybavili včas. Obec za vybavenie neskoro podanej žiadosti neručí.


     Na funkciu prezidenta SR kandidujú:

 

 1. BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec
 2. BEHÝL Jozef, Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava
 3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr., 70 r., advokát, Bratislava
 4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava
 5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár - kardiochirurg, Bratislava
 6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra
 7. JURIŠTA Ján, PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 8. KISKA Andrej, Ing., 50 r., manažér, Poprad
 9. KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava
 10. MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice
 11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg - vedec, Bratislava
 12. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad
 13. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg, Bratislava
 14. ŠIMKO Jozef, JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

        Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov možno okrskovú volebnú komisiu požiadať o to, aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola volebná komisia zriadená. Žiadame voličov, ktorý chcú využiť voľbu do prenosnej volebnej schránky, aby o to požiadali volebnú komisiu včas, najlepšie v doobedňajších hodinách. Požiadať možno telefonicky, písomne, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby.

       V prípade, že ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa dňa 29. marca 2014 druhé kolo voľby, do ktorého postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole.


 

Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR

     Obec Čierny Balog podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

 • Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

     Starosta obce určil pre vykonanie voľby prezidenta SR na území obce Čierny Balog 4 volebné okrsky a volebné miestnosti:

 

 1. Miestom  konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je volebná miestnosť v budove Obecného úradu v Čiernom Balogu, Závodie 2/2 pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v miestnej časti Čierny Balog.
 2. Miestom  konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je volebná miestnosť v budove Základnej školy Čierny Balog – Jánošovka, Školská 510/1 – dolný pavilón pre voličov oprávnených  voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v miestnych častiach Jánošovka, Komov a Fajtov.
 3. Miestom  konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 3 je volebná miestnosť v budove Materskej školy Čierny Balog – Dobroč, Družstevná 1702/8  pre voličov oprávnených  voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v miestnych častiach Pusté a Dobroč.
 4. Miestom  konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 4 je volebná miestnosť v budove Materskej školy Čierny Balog – Krám, Mlynská 1352/87 pre voličov oprávnených  voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v miestnych častiach Krám a Medveďov.

 

V Čiernom Balogu
Dátum: 31.01.2014


 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.4.2019
Úvodná stránka