Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Urbanov vrch - Technická vybavenosť

V programovom období 2004-2006 obec zrealizovala jeden úspešný projekt s názvom

 

"Technická vybavenosť rekreačnej zóny Čierny Balog

- Urbanov vrch"

Vlajka Európskej únie

 

Pohľad na výsledok projektu

Údaje o projekte:

 

Objednávateľ:    Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog

Štatutárny zástupca:

- na začiatku realizácie: Mgr. Tatiana Štulrajterová – starostka obce

- pri ukončení realizácie: Ing. František Budovec - starosta obce

 

Zhotoviteľ:    REDING, a.s., Račianska 153/A, 931 54 Bratislava 34

Zastúpený:    Ing. Ladislav Veršovský – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Názov diela: Technická vybavenosť rekreačnej zóny Čierny Balog – „Urbanov vrch“
Kód projektu: 11120100033
 

Operačný program:                                                    

Sektorový operačný program Priemysel a služby                   Logo Sektorového operačného programu Priemysel a služby
Priorita č. 2: Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie č. 2.1: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Podaný na výzvu č.: 1112010-04

Dátum začatia stavby: 01.07.2005

Dátum ukončenia stavby: 13.10.2006

Stavebné povolenie č.: 2785/2004, Ev. č.: 58/2004
Vydal: Stavebný úrad, Mesto Brezno, dňa: 03.09.2004

Stavebný dozor vykonával: Ing. Peter Pavlík

Dielo je realizované z prostriedkov:

  • Nenávratný finančný príspevok :

               Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) – 75 %
               Štátny rozpočet – 20%

  •  Kofinancovanie:

               Obec Čierny Balog – 5%

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Námestie Ľ. Štúra č.1, 974 05 Bratislava


 Logo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

 

Pohľad v zime


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.9.2019
Úvodná stránka