Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úpravy rozpočtu - 2011

Upravený rozpočet obce k 30.9.2011

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.9.2011 upravilo rozpočet obce. Zmeny sú zakompované v priložených súboroch na stiahnutie. Zároveň sú zahrnuté zmeny vykonané starostom obce v rámci jeho kompetencií.


 


 
Upravený rozpočet k 30.9.2011 - príjmy
 Upravený rozpočet k 30.09.2011_ príjmy.pdf (188.9 kB) (188.9 kB)

 
Upravený rozpočet k 30.9.2011 - Správa obecného úradu
 Upravený rozpočet k 30.09.2011 - obecný úrad.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

 
Upravený rozpočet k 30.09.2011 - Ostatné výdavky
 Upravený rozpočet k 30.09.2011 - ostatné výdavky.pdf (372.6 kB) (372.6 kB)

 

Upravený rozpočet obce k 30.6.2011

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.6.2011 upravilo rozpočet obce. Zmeny sú zakompované v priložených súboroch na stiahnutie. Zároveň sú zahrnuté zmeny vykonané starostom obce v rámci jeho kompetencií.

 


 


 
Rozpis úprav rozpočtu k 30.6.2011
 Úpravy rozpočtu k 30.6.2011.rtf (40 kB) (40 kB)

 
Úpravy rozpočtu v kompetencii starostu obce k 30.6.2011
 úpravy rozpočtu v kompetencii starostu.rtf (41.6 kB) (41.6 kB)

 
Upravený rozpočet k 30.6.2011 - príjmy
 Upravený rozpočet k 30.06.2011_ príjmy.pdf (186.4 kB) (186.4 kB)

 
Upravený rozpočet k 30.6.2011 - Správa obecného úradu
 Upravený rozpočet k 30.06.2011_výdavky  obecného úradu.pdf (161.4 kB) (161.4 kB)

 
Upravený rozpočet k 30.6.2011 - Ostatné výdavky
 Upravený rozpočet k 30.06.2011_ostatné výdavky.pdf (374.1 kB) (374.1 kB)

 

Upravený rozpočet k 30.04.2011

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28.4.2011 uupravila rozpočet obce nasledovne : 

 

Výdavky:

721001-0840-4300 kapit. transfer pre Zahorku PO                        + 10 800,- €
(účelové prostriedky na zakúpenie teleskopickej pracovnej plošiny )


610,620-09601-4100 mzdy a odvody ZŠS Jánošovka                      - 10 000,- €

(v súlade s VZN č. 1/2011)


 

Výdavky spolu: upravené smerom nahor: + 800,- €


Celková úprava rozpočtu:
Príjmy spolu po úprave:              3 744 382,00 €
Výdavky spolu po úprave:          3 319 910,00 €

 

Úpravy rozpočtu boli prevedené rozpočtovým opatrením v zmysle § 14,ods.2/ písm.b/,
zák.č.583/2004 Z.z.
 

V súbore na stiahnutie je zverejnená časť finančného rozpočtu - OSTATNÉ VÝDAVKY s vykonanámi úpravami.

 

Ostatné časti rozpočtu - príjmy, správa obecného úradu zostávajú nezmenené.


 


 
Upravený rozpočet k 30.4.2011 - Ostatné výdavky
 Upravený rozpočet k 30.04.2011.pdf (394.6 kB) (394.6 kB)

 

Upravený rozpočet k 31.3.2011

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2011 schválilo úpravu rozpočtu obce k 31.3.2011.

     Úpravy boli vykonané len na strane výdavkovej časti rozpočtu:

 

Výdavky spolu upravené smerom nadol:         - 34 848,- €

 

Celková bilancia rozpočtu:


Príjmy spolu po úprave:          3 744 382,00 € (bez zmeny)
Výdavky spolu po úprave:       3 326 149,00 €

 

Úpravy rozpočtu boli prevedené rozpočtovým opatrením v zmysle § 14,ods.2/ písm.a/,
zák.č.583/2004 Z.z.

 

Aktuálny rozpočet si môžete pozrieť alebo stiahnuť v príložených súboroch:


 


 
Príjmy rozpočtu - bez zmeny
 Rozpocet_2011_2013_PRIJMY.pdf (49 kB) (49 kB)

 
Upravený rozpočet k 31.3.2011 - Ostatné výdavky
 1 Upravený rozpočet k 31.03.2011_ostatné výdavky.pdf (412.4 kB) (412.4 kB)

 
Upravený rozpočet k 31.3.2011 - Správa obecného úradu
 1 Upravený rozpočet k 31.03.2011_správa obecného úradu.pdf (182.4 kB) (182.4 kB)

 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.5.2019
Úvodná stránka