Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Detská ambulancia Čierny Balog - MUDr.Ťažká - DOVOLENKAVytlačiť
 

Z dôvodu odstávky elektrickej energie nebude zajtra - streda 20.7.2019 - ordinovať ani MUDr. Ťažká - Detská ambulancia Čierny Balog. Zastupovať bude MUDr. Kvačkajová - Detská ambulancia Brezno - Mazorník. 


 

Zverejnené 16.7.2019


 

Obecný úrad Čierny Balog - streda 17.júla 2019 ZATVORENÝ !Vytlačiť
 

Upozorňujeme občanov, že z technických príčin (odstávka elektrickej energie) bude Obecný úrad v Čiernom Balogu v stredu 17. júla 2019  ZATVORENÝ ! 


 

Zverejnené 15.7.2019


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie Vytlačiť
 

Upozorňujeme občanov, že v obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distiribučnej sústavy prevádzkovateľa.

V STREDU 17.júla 2019 od 8.30 do 15.30 h bude bez elektrickej energie 

- ulica Drevárska

- ulica Hlavná 

- ulica Piliarska 

- ulica Slnečná  od č. 1 po č. 8

- ulica Vydrovo

- ulica Závodie  po č. 80 

 


 

Zverejnené 15.7.2019


 

MUDr. Juraj Pepich - DOVOLENKAVytlačiť
 

MUDr. Juraj Pepich upozorňuje svojich pacientov, že v stredu 17.júla 2019 nebude ordinovať. Súrne prípady ošetri MUDr. Psotka - Ambulancia v Brezne. 

Zároveň upozorňuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v termíne  od 22.júla 2019 do 2.augusta 2019.  Zastupovať bude MUDr. Psotka - Ambulancia v Brezne. 


 

Zverejnené 15.7.2019


 

Výmena papiera Vytlačiť
 

Rozpis výmeny papiera dňa 23. 7. 2019

15:00 - 15:20hod. Nový Krám, Jednota

15:20 - 15:40 hod. Starý Krám, Jednota

15:50 - 16:10 hod. Medveďov, otočka autobusu

16:10 - 16:30 hod. Medveďov,  Jednota

16:40 - 17:00 hod. Č. Balog, zdravotné stredisko    

17:00 - 17:30 hod  Č. Balog, nákupné stredisko

 

Rozpis výmeny papiera dňa 24. 7. 2019

15:00 - 15:30 hod. Dobroč, odbočka Páleničné

15:30 – 16:00 hod  Dobroč, požiarna zbrojnica

16:00 - 16:20 hod. Pusté, Krížno

16:30 – 16:50 hod. Komov, Latky

17:00 - 17:20 hod. Komov, Jednota

17:30 - 18:00 hod. Jánošovka, Vepor

18:00 - 18:20 hod. Fajtov, Jednota           


 

Zverejnené 15.7.2019


 

Sociálny taxík - DOVOLENKA Vytlačiť
 

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu čerpania dovolenky  v termíne od 12.júla 2019 do 27.júla 2019 nebude  SOCIÁLNY TAXÍK pre obyvateľov obce Čierny Balog   poskytovať svoje služby. 


 

Zverejnené 10.7.2019


 

Lekáreň Čierny Balog Vytlačiť
 

Oznámenie o dočasnom uzavretí lekárne

Oznamujeme občanom, že lekáreň v Č. Balog je dočasne uzavretá z dôvodu zmeny prevádzkovateľa lekárne.Predpokladaný termín znovuotvorenia lekárne je 2.9.2019. Dovtedy je možné využiť ponuku spoločnosti Srnkapharm, s.r.o. alebo ktorejkoľvek inej lekárne v Brezne.

Ďakujeme obyvateľom za trpezlivosť a pochopenie.

"Spoločnosť Srnkapharm s.r.o. - prevádzkovateľ lekárne v Čiernom Balogu ďakuje všetkým občanom za prejavenú dôveru počas prevádzky lekárne LILIUM. Lekáreň bude v mesiacoch júl až august z prevádzkových dôvodov zatvorená, preto Vám ponúkame možnosť donášky priamo domov. Bližšie informácie získate na telefónom čísle 0910 902 678, alebo na mailovej adrese lekaren@lieky24.sk.

 


 

Zverejnené 4.7.2019


 

Oznámenie o vyhlásení schválených Všeobecne záväzných nariadeníVytlačiť
 

       Na elektronickej úradnej tabuli je zverejnené schválené 

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Balog v znení neskorších zmien.    
  • Všeobecne záväzné nariadenie č.  4/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach zriadených obcou Čierny Balog

 

 

Vyvesené: 02.07.2019
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 02.07.2019

 

 


 

Zverejnené 2.7.2019 Vyprší o 9 dní.


 

ZMENA V ODVOZE ODPADUVytlačiť
 

 

Obecné zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo avizovanú zmenu v odvoze odpadu. To znamená, že odpad sa bude odvážať každý druhý týždeň v nepárnych týždňoch. Zmena začne platiť na konci júna, v dňoch 24. – 26. júna sa odpad prvý krát neodváža. Verím, že si na túto zmenu zvykneme bez nedorozumení a problémov.

Stále platí, že akýkoľvek odpad z domácností je možné priviezť na zberný dvor Zahorky od pondelka do piatku počas pracovnej doby.


 

Zverejnené 25.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadeniaVytlačiť
 

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  1/2019,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog

 

Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).

 

 


 

Zverejnené 3.6.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenieVytlačiť
 

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. Nie sú určené na výstavbu. Pozemky sa odpredávajú spoločne ako jeden celok. Predmetom návrhu na uzavretie zmluvy a teda aj zamýšľanej kúpnej zmluvy musia byť obidva pozemky.

 

Podmienky súťaže a tlačivá nájdete na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ Vytlačiť
 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 

Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš

                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 


 

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na DobročiVytlačiť
 

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):

 

 


 

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.7.2019
Úvodná stránka