Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie pre ubytovateľov

Informácie k ubytovaniu v súkromí

 

    Touto cestou dávame do pozornosti prevádzkovateľom ubytovacích zariadení, že od 1. augusta 2008 nadobúda účinnosť nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Jednou z kategórií ubytovacích zariadení je aj ubytovanie v súkromí (izba, objekt alebo prázdninový byt). Každá kategória ubytovacieho zariadenia má svoje triedy, ktoré sa označujú počtom hviezdičiek. Podľa §7 ods. 3 tejto vyhlášky ubytovacie zariadenie zaraďuje do príslušnej kategórie a triedy podnikateľ na základe toho, ako ubytovacie zariadenie svojim charakterom, rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb zodpovedá príslušnej kategórii a triede uvedenej v prílohe vyhlášky.

    Ubytovanie v súkromí sa definuje ako ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata. Podľa toho je ubytovanie v súkromí poskytované v izbách alebo v objektoch. Do tejto kategórie ubytovania patrí aj prázdninový byt.

 

    Vyhláška stanovuje v §6 všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenia, z ktorých sa na ubytovanie v súkromí vzťahujú tieto:
  • Označenie ubytovacích zariadení musí byť umiestnené na vhodnom a viditeľnom mieste podľa osobitných predpisov (zákon o ochrane spotrebiteľa) a ubytovacie zariadenie musí byť prístupné hosťom celých 24 hodín.
  • Výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté sa uskutočňuje podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia v časových intervaloch uvedených v prílohe. Po skončení pobytu hosťa sa vymieňajú vždy. Ubytovacie zariadenia, ktoré realizujú tzv. zelený program, alebo sa uchádzajú o ekologickú značku, potupujú pri výmene posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté podľa zásad tohto programu vždy so súhlasom hosťa. Hosť musí byť o tomto programe a zásadách jeho uplatňovania informovaný viditeľným a zrozumiteľným spôsobom na izbe alebo v hygienickom zariadení.
  • Príležitostné lôžko možno upraviť na stále lôžko na požiadanie hosťa z nábytku slúžiaceho na denný odpočinok hosťa. Rozmer príležitostného lôžka je najmenej 80 x 195 cm pre jednu osobu. Na požiadanie hosťa možno do izby umiestniť aj detské lôžko, ktoré sa nepočíta do počtu lôžok.
  • Poschodové lôžka možno použiť len v ubytovacích zariadeniach uvedených v prílohe. Horné lôžko má zábranu (zábradlie) a pod matracom nepriepustnú podložku. Prístup k hornému lôžku sa zabezpečí rebríkom.
  • Okná ubytovacích objektov, izieb a kajút hostí majú byť zatemniteľné.
  • Vnútorná vybavenosť ubytovacích zariadení musí byť udržiavaná, nepoškodená a funkčná. Posteľná bielizeň, deky, uteráky, osušky, predložky, obrusy a prestierania musia byť čisté a nepoškodené.
  • Miestnosti, ktoré hostia používajú individuálne najmä izba hosťa, obývacia miestnosť alebo hygienické zariadenie majú aspoň jedno elektrické svietidlo ovládané pri vstupe do miestnosti. Všetky miestnosti sa vo vykurovacom období vykurujú.
  • Všetky hygienické zariadenia majú účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny.
  • Ku každému ubytovaciemu zariadeniu musí byť umožnený príjazd motorovým vozidlom s výnimkou ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v historických častiach miest alebo v neprístupných horských lesných terénoch.
  • Označenie a zaradenie ubytovacích zariadení vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky uvedú podnikatelia do súladu s jej ustanoveniami do 1. februára 2009.

 

    Na ostatné ubytovacie zariadenia sa vzťahujú všetky ďalšie požiadavky uvedené vo vyhláške. Do 1. februára 2009 by teda mali byť splnené všetky požiadavky na ubytovacie zariadenia dané touto vyhláškou. Aj ubytovanie v súkromí sa musí zaradiť do kategórie a triedy – teda podnikateľ musí svojmu zariadeniu priradiť zodpovedajúci počet hviezdičiek, v prípade ubytovania v súkromí minimálne jednu, maximálne tri. Vyhlášku si môžete nájsť a stiahnuť v prílohe tohto článku vo formáte pdf. Nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa ruší doteraz platná vyhláška č. 419/2001 Z.z..

 

Zároveň chceme vyzvať ubytovateľov, ktorí majú záujem byť propagovaní na internetovej stránke obce, aby podklady so základnými informáciami o svojom ubytovacom zariadení s fotografiami v digitálnej forme doručili na obecný úrad. Bezplatne poskytneme priestor na stránke obce každému ubytovateľovi, ktorý si plní voči obci daňovú povinnosť v oblasti dane za ubytovanie.

 

Mgr. Róbert Hlaváčik

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

20.9.2019
Úvodná stránka