Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2019/00766Vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks Borovica a 1 ks Smrek na pozemku, parcela KN-C 2420/1 zast. plocha a KN-C 2420/2 ost. plocha v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2 20.06.201901.07.2019
OCÚ- ČB-S2019/00775Vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks smrek na pozemku, parcela KN-C 9184/32 zast. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Leitnera Maroša, bytom Osrblie - Nová 207/1720.06.201901.07.2019

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.7.2019
Úvodná stránka