Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný poriadok

KONTAKTY

OBECNÝ ÚRAD ČIERNY BALOG:


Bc. Kupcová Lívia, tel.: 6304328, E-mail: zivotne@ciernybalog.sk
Auxtová Oľga, tel.: 6304317, E-mail: pozemky@ciernybalog.sk


SPOLOČNÝ ÚRAD BREZNO


Ing. Alena Pohorelská, tel.: 048/6306288, E-mail: pohorelska.sou@brezno.sk
Ing. Zuzana Krišteková, tel. 048/6306282, E-mail: kristekova.sou@brezno.sk
Ing. Dagmar Mikovínyová, tel. 048/6306282, E-mail: mikovinyova.sou@brezno.sk


Doba vybavenia: 30 dní

 

  

Od koho žiadať vyjadrenie k projektu stavby ?

Prílohou žiadostí k stavebným konaniam sú vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.
Písomná žiadosť o vyjadrenie k /napr. výstavbe rod. domu, rekreačnej chaty, prístavbe, atď..../ sa spolu s vypracovanou projektovou dokumentáciou doručí na uvedené adresy:

 

 • Obvodný úrad životného prostredia
  Rázusova 40
  Úsek štátnej vodnej správy
  977 01 BREZNO

  Obvodný úrad ŽP
  Úsek odpadového hospodárstva
  Rázusova 40
  BREZNO

  Obvodný úrad ŽP
  Úsek ochrany prírody a krajiny
  Rázusova 40
  BREZNO
   
 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.ň
  Partizánska 73
  974 01 Banská Bystrica
 • Slovak Telekom, a.s.
  Horná 77
  974 08 Banská Bystrica
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
  Švantnerova 9
  974 01 Banská Bystrica
 • Slovenský plynárenský priemysel
  Lieskovská cesta 1418/5
  960 27 Zvolen
 • Iné - napr. Úrad BBSK, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a pod. podľa požiadavky stavebného úradu.


V prípade, že dotknutý pozemok má kultúru záhrada, trvalý trávny porast alebo orná pôda,
k žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie je potrebné aj vyjadrenie :

 • Obvodný pozemkový úrad
  Rázusova 40
  977 01 Brezno

Prílohou písomnej žiadosti je:
- list vlastníctva /3 EUR kolková známka/
- snímka z kat. mapy /3 EUR kolková známka/
- projektová dokumentácia /geometrický plán/

V prípade vyjadrenia, že je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o vyňatí pôdy poľnohospodárskeho pôdneho fondu je potrebné priložiť ešte kolkovú známku v hodnote
33 EUR kolková známka
 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka