Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné úpravy ZŠ Jánošovka a modernizácia jej vybavenia

  

     Na základe výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR) pre opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania ROP zo dňa 04.mája 2009 predložila obec Čierny Balog v júli minulého roku žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na rekonštrukciu ZŠ Jánošovka a modernizáciu jej vybavenia.

     V septembri 2009 sme od MVaRR SR ako Riadiaceho orgánu pre ROP obdržali výzvu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Od toho času až do februára 2010 prebehlo verejné obstarávanie na poskytovateľa stavebných prác. Nakoľko boli splnené všetky podmienky pre vydanie Rozhodnutia o schválení žiadosti, MVaRR SR v konaní o žiadosti rozhodlo   o   s c h v á l e n í   žiadosti vo výške najviac 748 163,08 EUR.

     Po ukončení procesu verejného obstarávania bolo dňa 13.apríla 2010 stavenisko (objekt  ZŠ) odovzdané staviteľom. Od mája do septembra 2010 prebehli na objektoch stavebné úpravy budovy školy spojené s výmenou okien, zatepľovaním budov a modernizáciou vnútorného vybavenia a informačných technológií.

     Do dnešného dňa bola, na základe predložených žiadostí o platbu , obci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá  a uhradená suma na realizáciu projektu vo výške 605 907,40 EUR a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky suma 71 283,24 EUR. Obec tento projekt spolufinancuje vo výške 5%. Realizácia aktivít projektu je plánovaná do 09/2011.

     Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10% a z rozpočtu obce Čierny Balog vo výške 5%.

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

"Investícia do vašej budúcnosti"

    


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.9.2019
Úvodná stránka