Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia kotolní obecných budov

 

     V marci roku 2005 bolo založené Združenie obcí Bioenergia Bystricko, ktorého členom je aj obec Čierny Balog. Uvedené združenie obcí sústreďuje neplynofikované obce v okolí Banskej Bystrice (Čierny Balog, Hiadeľ, Králiky, Kordíky, Ľubietová, Poniky, Riečka, Tajov), ktoré majú šancu vybrať si opačnú cestu − cestu smerom k využívaniu vlastných a dostupných energetických zdrojov a k nezávislejšej, lacnejšej a čistejšej lokálnej energetike.

     V septembri roku 2008 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) vyhlásilo výzvu v rámci operačného cieľa 3.2., v ktorej Združenie obcí Bioenergia Bystricko podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok projektu: „Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného spôsobu vykurovania na biomasu.“

     V apríli 2009 MŽP SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválilo. Alikvotná výška z nenávratného finančného príspevku pre obec Čierny Balog tak predstavuje sumu 2 208 281,69 EUR.

     V súčasnoti prebieha implementácia (realizácia) projektu v rámci ktorej sa rekonštruujú kotolne v nasledovných obecných budovách:
- Materská škola Dobroč
- Dom služieb
- Zdravotné stredisko (pre vykurovanie budovy Zdravotného strediska, obecného úradu a Domu smútku)
- Kultúrny dom
- Základná škola Jánošovka

     Súčasťou projektu je aj budovanie skladu na drevoštiepku v miestnej časti Jánošovka.

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka