Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

REFERENDUM 2015

Výsledky REFERENDA 2015 za obec

 

     V sobotu 7. februára 2015 sa konalo referendum, ktoré vyhlásil prezident Slovenskej republiky. Hlasovalo sa o troch otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

     Prehľad o tom, ako sa v obci Čierny Balog hlasovalo a aká bola účasť na referende, uvádzame v priloženom súbore na stiahnutie (kliknite na zvýraznený text).

     Účasť v referende na území obce bola teda 18,9 % (účasť v rámci celej SR bola 21,41 %). Vo všetkých otázkach vyjadrili zúčastnení občania jasné „áno“. Najväčšia účasť bola v okrsku zahŕňajúcom miestne časti Krám a Medveďov. Referendum nie je platné vzhľadom na zákonnú podmienku účasti 50% zo všetkých oprávnených osôb na hlasovanie. V porovnaní s účasťou napríklad vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2013, ktoré sú platné a pritom účasť bola nižšia ako účasť občanov v referende (20,11 %), sa podmienka účasti nad 50 % pri referende zdá byť neprimeraná. Je to však podmienka najvyššieho zákonu štátu – Ústavy Slovenskej republiky. V okrese Brezno bola najvyššia účasť v obciach Bystrá (35,9%) a Heľpa (34,9%), najnižšia v obci Podbrezová (12,0 %). Do účasti sa však započítavajú aj osoby, ktoré prišli hlasovať na základe hlasovacieho preukazu, ktorí môžu byť z inej obce v rámci SR.

            Aj touto cestou chcem poďakovať členom okrskových komisií pre referendum, ktoré zvládli svoju úlohu a zabezpečili bezproblémový priebeh hlasovania. Poďakovanie patrí aj pomocným pracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave a prevádzke miestností na hlasovanie a organizácii referenda, zamestnancom obce, riaditeľkám a zodpovedným zamestnancom Základnej školy Jánošovka, Materskej školy Krám a Materskej školy Dobroč.

            Od volieb a hlasovaní si na chvíľu oddýchneme. Najbližšie nás čakajú voľby do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať v budúcom roku 2016.

 

Výsledky referenda za celú SR nájdete na http://www.volbysr.sk/sk/tab01.html

 

Informácia o čase a mieste konania referenda

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska rozhodnutím z 27.11.2014 vyhlásil celoštátne referendum, ktoré sa uskutoční 7.2.2015. Pre referendum  určil starosta obce v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov  v obci Čierny Balog 4  okrsky na hlasovanie a určil v nich nasledovné hlasovacie miestnosti:

Okrsky a hlasovacie miestnosti pre referendum 2015

 

Číslo okrsku Miestne časti Sídlo okrskovej komisie - ulica, č. domu
1 Čierny Balog Čierny Balog, Závodie 2/2 - budova Obecného úradu
2 Jánošovka, Fajtov, Komov Čierny Balog, Školská 510/1 - ZŠ Jánošovka - dolný pavilón
3 Dobroč, Pusté Čierny Balog, Družstevná 1702/8 - budova MŠ Dobroč
4 Medveďov, Krám Čierny Balog,Mlynská 1352/87 – budova MŠ Krám

  

Referendum o troch otázkach sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015
v čase od 07.00 do 22.00 hod. Potrebné je mať so sebou občiansky preukaz. Na hlasovanie v inom než príslušnom okrsku je možné si vybaviť hlasovací preukaz.

 

Pre informáciu prikladáme otázky, o ktorých budú občania rozhodovať v referende:

 

  1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

    

Hlasovať v referende môžu len štátni občania Slovenskej republiky. Potrebné je mať so sebou občiansky preukaz. Na hlasovanie v inom než príslušnom okrsku je možné si vybaviť hlasovací preukaz na obecnom úrade. Hlasovací preukaz umožňuje hlasovať v ktorejkoľvek komisii na území Slovenskej republiky. Hlasovacie preukazy sa budú vydávať do 5. februára 2015, a to na základe žiadosti oprávneného občana alebo ním splnomocnenej osoby.

            Oprávnený občan môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo miestnosti určenej na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Žiadame tých občanov, ktorí chcú využiť právo hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, aby o to požiadali okrskovú komisiu v dostatočnom časovom predstihu. Požiadať možno písomne, telefonicky, alebo prostredníctvom inej osoby. Požiadať je potrebné najneskôr v deň konania referenda v doobedňajších hodinách.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka