Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Realizované projekty podporené Partnerstvom MP-ČH

Obnova prvkov drobnej architektúry, národnej kultúrnej pamiatky a vojnových pamätníkov v centre obce - rok 2016

Starostlivosť o vojnové hroby – vojnové pamätníky je jednou z úloh obce vyplývajúcich zo zákona o vojnových hroboch. Obci záleží na stave týchto vojnových symbolov, ktoré nám pripomínajú ťažké časy, ktoré prežívali naši predkovia, obyvatelia, naša vlasť. V tomto roku sme v rámci grantového programu „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ podali projekt s názvom „Obnova prvkov drobnej architektúry, národnej kultúrnej pamiatky a vojnových pamätníkov v centre obce“. Obsahom projektu bola obnova vojnových pamätníkov v obci a výstavba prestrešenia vstupu do obecného úradu štýlovým dreveným prístreškom. Prvou súčasťou projektu bola obnova národnej kultúrnej pamiatky – sochy partizána pred kultúrnym domom. Socha je evidovaná ako vojnový pamätník a je zaradená od roku 1963 medzi národné kultúrne pamiatky v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 125/1. Bola postavená v roku 1951 a jej autormi sú akad. sochár Otokar Čičátka a Ing. arch. Artúr Szalatnai-Slatinský. Povrch sochy bol už v dôsledku poveternostných vplyvov znečistený, na viacerých miestach sa na povrchu usadil mach. Špeciálnym postupom s použitím nanotechnológie sme povrch vyčistili a vrátili jej takmer pôvodnú krásu. 65 rokov predsa len zanechalo na soche už nezvratné zmeny.

Druhou časťou je obnova pamätníkov pri obecnom úrade – na pamätníku 1. sv. vojny bola taktiež nanotechnológiou vyčistená busta vojaka a žulový podstavec a bolo obnovené písmo na pamätníku (spolu cca 2120 znakov) a čiastočne obnovená rytina na pamätníku. Na pamätníku 2. sv. vojny bolo tiež obnovené písmo – spolu cca 1390 znakov. Na oboch pamätníkoch bolo obnovených teda vyše 3500 znakov.

 Treťou časťou projektu je výstavba dreveného štýlového prestrešenia vstupu do obecného úradu, ktoré bolo pri stavbe zateplenia zlikvidované. Toto bude vybudované do konca októbra. Celkový rozpočet projektu bol vo výške 1260 EUR, z čoho dotácia z Partnerstva Muránska planina Čierny Hron bola schválená vo výške 600 EUR.

Dodávateľom čistiacich prác bol Ing. Miroslav Greisiger, ktorý práce vykonal s výraznou zľavou. Jeho služby je možné využiť aj na čistenie hrobov (tel.č. 0919 205 521).

5.10.2016

R. Hlaváčik

   Pamatnik pred OcU - po obnove

 

Pamatnik pred Zdr. strediskom  - pred obnovou   Pamatnik pred Zdr. strediskom  - po obnove

 

Socha partizána - pred obnovou   Socha partizána - po obnove

 

Logo Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron

„Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH.“

 

 


 

Nová informačná tabuľa pri monumentálnom pamätníku SNP

Obec Čierny Balog je členom Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, ktoré vyhlásilo i v tomto roku pre svojich členov grantovú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory. Obec získala dotáciu 450 eur na realizáciu projektu s názvom Zvýšenie informovanosti o monumentálnom pamätníku SNP. Celkové rozpočtované náklady na projekt boli vo výške 610 EUR. Skutočné výdavky na projekt boli vo výške 558 EUR, vyčerpaná dotácia vo výške 398 EUR. V rámci projektu bola graficky a obsahovo navrhnutá a vyrobená informačná tabuľa, ktorá bola osadená do dreveného stojana pri pamätníku SNP. Možno práve symbolicky s blížiacim sa výročím ukončenia 1. sv. vojny. Boli osadené aj štyri smerové šípky pre lepšiu orientáciu na ceste k pamätníku. I touto cestou chceme poďakovať p. Ing. Milanovi Kováčikovi za pomoc pri spracovaní obsahového návrhu informačnej tabule a p. Mgr. Márii Budovcovej za vypracovanie grafického návrhu. Obaja urobili túto časť projektu dobrovoľne bez nároku na odmenu. Snahou obce je v rámci svojich možností plniť svoje povinnosti vo vzťahu k starostlivosti o vojnové hroby, pamätníky a symboly. Veríme, že i realizácia tohto projektu k tomu prispeje. S pomocou aktivačných pracovníkov a našej Zahorky sme natreli plot na cintoríne v Skalici, doviezli nový štrk.  Evidujeme požiadavky na obnovu písma na pamätníkoch pri obecnom úrade, príde to na rad v budúcom roku.

Projekt „Zvýšenie informovanosti o monumentálnom pamätníku SNP“ bol podporený z grantového programu Partnerstva Muránska planina  - Čierny Hron.

 

Informačná tabuľa pri pamätníku SNP

 

Informačná tabuľa pri pamätníku SNP - druhá strana


 

Informacna tabuľa - pamätník SNP v Kopci

smerova sipka


Autor: R.Hlavacik

smerova sipka


Autor: R.Hlavacik

informacna tabula


Autor: R.Hlavacik

informacna tabula pohlad


Autor: R.Hlavacik


 
 
informacna tabula a pamatnik - pohlad


Autor: R.Hlavacik

informacna tabula a pamatnik - pohlad


Autor: R.Hlavacik


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka