Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

projekt: 2010-2012

                       logo Fondu sociálneho rozvoja                         Logo Európskeho sociálneho fondu                             logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Ukončenie projektu terénnej sociálne práce za obdobie 2010-2012


     Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 20.9.2012 terénne sociálne pracovníčky a ich asistentky prezentovali výsledky projektu po prvom roku realizácie poslednej prebiehajúcej etapy projektu.


Prezentáciu prikladáme v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

PROPAGAČNÝ MATERIÁL VYDANÝ V RÁMCI PROJEKTU

 

     V rámci oprávnených výdavkov projektu Terénna sociálna práca v obci Čierny Balog - podpora sociálnej inklúzie  na informovanie a publicitu boli v r. 2012 vydané pekné propagačné materiály
o verejnoprospešných organizáciách v obci a o ich činnosti.

 

Súbory otovríte po kliknutí na príslušný obrázok dokumentu:

Brožúra - úvodná strana             Leták - Misericordia, úvodná strana            Leták Čarovné husle - úvodná strana             Leták Pomôžme pomáhať - úvodná strana

 

O projekte v období 2010-2012

 

Obec Čierny Balog znova realizuje projekt pod názvom

Terénna sociálna práca v obci Čierny Balog – podpora sociálnej inklúzie.

 

     Projekt prebieha od 1.10.2010 do 30.09.2012 a je realizovaný najmä vďaka nenávratnej finančnej podpore z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, schválenej vo výške 57 537,05 EUR. V rámci tohto projektu na svoje pracovné pozície nastúpili dve terénne sociálne pracovníčky (Mgr.Ľ.Pančíková, M.Donovalová) a ich dve asistentky (M.Muránska a Bc.I.Turňová).

     Ich hlavným cieľom je podporovať aktivizáciu obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a zároveň podporovať ich socializáciu v spoločnosti. Aktivity projektu sú zamerané na riešenie akútnych i dlhodobých problémov, na dostatočnú prevenciu a osvetu najmä v rómskych komunitách, u ťažko zdravotne postihnutých a starších osamelých občanov, u občanov trpiacich závislosťou, dlhodobo nezamestnaných s nízkym stupňom vzdelania a u rizikových skupín detí a mládeže. O zrealizovaných, ale aj pripravovaných aktivitách projektu je verejnosť informovaná prostredníctvom informačného letáka Stopy v teréne, ale aj v mesačníku Baločan, na internetovej stránke obce Čierny Balog a prostredníctvom oznamov na vývesných tabuliach v obci.
 

     Kde a ako nájdete naše terénne sociálne pracovníčky ? Určite najčastejšie v teréne, t.j. na území obce Čierny Balog, ale aj na Obecnom úrade v Čiernom Balogu.

 

KONTAKT: č.tel. 048/6304324, mobil: 0907 070 094, tsp@ciernybalog.sk,

príp. v Komunitnom centre, n.o. Čierny Balog, ul. Hlavná 48, č. tel. 048/6190153.
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

(www.esf.gov.sk)

 


 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka