Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj na trhových miestach

Povolenie na predaj na trhových miestach

     Na trhových miestach (trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj) môžu predávať alebo poskytovať služby na základe povolenia vydaného obcou Čierny Balog

 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 


Trhové dni a predajný a prevádzkový čas:

Pondelok – Piatok :      06.00 – 18.00 hod
Sobota:    06.00 – 14.00 hod

 


TRHOVÉ MIESTA:

 

Na území obce Čierny Balog sú zriadené tieto trhové miesta:

 1. Trhovisko - ul. Hlavná
 2. Verejné priestranstvá určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj. Ambulantný predaj je možné vykonávať  najmä na týchto miestach:

 

 1. priestranstvo pred nákupným strediskom Coop Jednota, ul. Hlavná, parc. KN-C č. 3527
 2. priestranstvo pri pohostinstve v m.č. Jánošovka parc. KN-C č. 1690/1
 3. priestranstvo pri kaplnke v m.č. Fajtov, ul. Kopaničná, parc. KN-C č. 3515/1
 4. pPriestranstvo pri predajni Coop Jednota v m.č. Komov, ul. Školská parc. KN-C č. 3110/1
 5. priestranstvo pri predajni potravín v m.č. Komov, časť Latky, ul. Školská a pri autobusovej zastávke, parc. KN-C č. 7337/9, 7337/11, 7337/1, 3456
 6. priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou v m.č. Dobroč parc. KN-C č. 1690/1
 7. priestranstvo pri autobusovej zastávke v m.č. Dobroč, ul. Šaling parc. KN-C č. 3479/1
 8. priestranstvo na križovaní ulíc Lesná a Mlynská v m.č. Krám, parc. KN-C č.  11626
 9. priestranstvo pri Lesnej správe v m. č. Krám,  ul. Mlynská parc. KN-C č. 3515/1
 10. priestranstvo pred požiarnou zbrojnicou v m.č. Medveďov, ul. Partizánska,  parc. KN-C č. 3563
 11. priestranstvo pri autobusovej zastávke v m.č. Medveďov (otočka autobusov), ul. Partizánska, parc. KN-C č. 764/1


Ďalšie trhové miesta môžu byť zriadené len na základe povolenia vydaného obcou Čierny Balog.


POTREBNÉ DOKLADY:


 • žiadosť o zriadenie trhového miesta (viď príloha nižšie)
 • fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie o nepoužívaní ERP (viď príloha nižšie) 
 • oprávnenie na podnikanie
 • list vlastníctva
 • stanovisko vlastníka priestranstva alebo nebytového priestoru
 • preukaz totožnosti
 • doklad o nadobudnutí tovaru
 • pri predaji húb doklad o ich znalosti

POPLATKY:


Nájomné za trhové miesto na trhovisku:

1. Nájomné za jedno predajné miesto  (5 m2)  je  5 eur za jeden deň.
2. Nájomné za jedno predajné miesto za jeden týždeň (pondelok až sobota) je 20 eur.
3. Nájomné za jedno predajné miesto za jeden mesiac je 80 eur.: pri zabraní verejného

 

Daň za využitie verejného priestranstva pri ambulantnom predaji:

Ak predajca využije aj ambulantný predaj mimo trhoviska - daň za využitie verejnéo priestranstva je povpriestranstva 1,32 €/m2 na deň.


DOBA VYBAVENIA: do 30 dní, v prípade vzdania sa práva odvolania - na počkanie.

 

TLAČIVÁ:
 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka