Prechod na navigáciu vodorovná

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 103
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
104/2019Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky30854687Dodatok k Zmluve o spolupráci - číslo zmluvy N20160128027D02Zmena spolupracujúceho subjektu 0,00 €13.9.2019
103/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava31595545Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 4419011901Dopoistenie majetku obce - Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec72,58 €12.9.2019
102/2019Paula Jamrichová, Čierny BalogZmluva o nájme bytu Prenájom bytu č. 5 v bytovom dome súp. č. 74652,67 €12.9.2019
101/2019Miroslav Ťažký, Čierny BalogPríkazná zmluvaVykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci0,00 €11.9.2019
100/2019Martin Ťažký, Čierny BalogPríkazná zmluvaVykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci0,00 €11.9.2019
99/2019František Ťažký, Čierny BalogPríkazná zmluvaVykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci0,00 €11.9.2019
98/2019Jaroslav Haviar, Čierny BalogPríkazná zmluvaVykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci0,00 €11.9.2019
97/2019Ján Baliak, Čierny BalogPríkazná zmluvaVykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci0,00 €11.9.2019
96/2019ESPIK Group, s.r.o. Orlov46754768Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Zber a odvoz odpadu - VŠJ Mlynská 1352/870,00 €11.9.2019
95/2019ESPIK Group, s.r.o. Orlov46754768Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Zber a odvoz odpadu - ŠJ Družstevná 1702/8 0,00 €11.9.2019
94/2019ESPIK Group, s.r.o. Orlov46754768Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Zber a odvoz odpadu - ŠJ Hlavná 249/500,00 €11.9.2019
93/2019Metrostav Asfalt, a.s.46120602Dodatok č. 1 k zmluve o dieloNavýšenie rozsahu prác35 802,00 €11.9.2019
92/2019obce združené v spoločnom úrade pre sociálne službyDodatok č. 1 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - úplné znenie zmluvyÚprava predmetu a spresnenie obsahu zmluvy0,00 €7.9.2019
91/2019NIGEL, s.r.o., Trnava50734296Dodatok č. 6 ku kúpnej zmluve Z2019647_ZPredĺženie lehoty plnenia na dodávku IKT 0,00 €4.9.2019
90/2019Mária Schönová - Brezno Dohoda o zrušení vecného bremena Zrušenie vecného bremena, ktoré bolo zriadené Zámennou zmluvou 0,00 €4.9.2019
Položky 1-15 z 103
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 161
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
165/2018ZO OZ PŠaV na Slov. pri Materských školách Čierny BalogKolektívna zmluva upravuje všeobecné podmienky a záväzky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov0,00 €15.2.2019
164/2018Doprastav Asfalt, a.s., ZvolenDodatok č. 2 k zmluve o dieloPredĺženie termínu dokončenia diela 0,00 €5.2.2019
163/2018Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 BratislavaDodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 4419011901Odpoistenie cintorínov a pomníkov- 790,40 €24.1.2019
162/2018UNION poisťovňa , a.s.Poistná zmluvaZaradenie vozidla do poistenia - Traktor Zetor Prima - PZP35,00 €24.1.2019
4/2019Desana Dudášová - BratislavaZmluva o účinkovaníVianočný koncert Matej Vaníka1 000,00 €22.1.2019
161/2018Metodicko-pedagogické centrum BratisalvaZmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku číslo : 2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_015Prevod hnuteľného majetku štátu - pre ZŠ Jánošovka0,00 €4.1.2019
160/2018Sekológ s.r.o. BreznoDodatok č. 34Doplnky a zmeny v obsahe zmluvy0,00 €4.1.2019
159/2018Zahorka, s.r.o. Čierny BalogDodatok č. 5 k zmluve o podnájme hnuteľnej veciZmena výšky nájmu za podnájom pracovného stroja. 100,00 €3.1.2019
155/2018MAGNA ENERGIA a.s. Zmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny do odberných miest odberateľa0,00 €29.12.2018
158/2018Komunálna poisťovňa - VIENNA INSURANCE GROUP BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie10 uchádzačov o zamestnanie - menšie obecné služby32,50 €1.1.2019
157/2018UNION poisťovňa , a.s.Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla2 230,00 €1.1.2019
156/2018Komunálna poisťovňa - VIENNA INSURANCE GROUP BratislavaPoistná zmluva č. 4419011901Poistenie nehnuteľného majetku obce, cenín, zodpovednosti za škodu a i.2 916,66 €1.1.2019
154/2018Michal Kochan - BreznoDohoda o urovnaní Urovnanie sporných nárokov0,00 €22.12.2018
153/2018TuCon, a.s. Žilina Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ukončenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory0,00 €22.12.2018
152/2018Mgr. Michaela Dúcsová - KošicePríkazná zmluvaBeseda o tvorbe spísovateľky 100,00 €20.12.2018
Položky 1-15 z 161
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 145
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
145/2017Jana Pronská - NálepkovoPríkazná zmluvaBeseda o tvorbe spísovateľky70,00 €30.12.2017nestanovený
144/2017MISERICORDIA n.o.Zmluva č .9/2017 o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie finančnej účelovo určenej dotácie na rok 2017 žiadateľovi z rozpočtu obce na rok 2017 400,00 €16.5.2017nestanovený
143/2017Občianske združenie MirikleZmluva č .8/2017 o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie finančnej účelovo určenej dotácie na rok 2017 žiadateľovi z rozpočtu obce na rok 2017 400,00 €16.5.2017nestanovený
142/2017Komunitné centrum n.o. Čierny BalogZmluva č .5/2017 o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie finančnej účelovo určenej dotácie na rok 2017 žiadateľovi z rozpočtu obce na rok 20171 500,00 €16.5.2017nestanovený
141/2017Občianske združdenie Miazga Čierny BalogZmluva č .3/2017 o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie finančnej účelovo určenej dotácie na rok 2017 žiadateľovi z rozpočtu obce na rok 2017 200,00 €28.3.2017nestanovený
140/2017Základná organizácie poľovníckeho združenia KorytárskaZmluva č.11/2017 o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie finančnej účelovo určenej dotácie na rok 2017 žiadateľovi z rozpočtu obce na rok 20171 050,00 €1.9.2017nestanovený
139/2017Poľovnícke združenie DobročZmluva č.7/2017 o poskytnutí účelovej dotácie z rozpočtu obce Poskytnutie finančnej účelovo určenej dotácie na rok 2017 žiadateľovi z rozpočtu obce na rok 2017 500,00 €16.5.2017nestanovený
26/2018Komunitné centrum n.o. Čierny BalogDodatok č. 2 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov Zmeny a doplnky zmluvy0,00 €22.3.2018nestanovený
18/2018SIROŇ Plus, s.r.o. , DetvaZmluva o dieloRealizácia zákazky Materská škola Č. Balog - nadstavba a zateplenie 262 497,06 €23.2.2018nestanovený
12/2018MV SR - Okresný úrad Banská BystricaZmluva č. 24/BB/2017-MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠRPoskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtových prostriedkov MV SR - Prevencia k ochrane majetku obce a občanov - III.etapa5 000,00 €16.12.2017nestanovený
138/2017Vodohospodárske stavby a.s. BratislavaDodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 19.7.2016Prenájom nehnuteľností - pozemky a nebytové priestory0,00 €28.12.201730.6.2018
137/2017Energy Europe, SE BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny - OM 4540852Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa 0,00 €23.12.201731.12.2019
136/2017Komunálna poisťovňa - VIENNA INSURANCE GROUP BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie 20 osôb - MOS65,00 €23.12.201731.12.2018
4/2018Ing. Martin Pjater, Čierny BalogZmluva o poskytnutí dotácie - sociálny taxíkPoskytnutie dotácie prijímateľovi formou finančných prostriedkov z vlastných príjmov rozpočtu poskytovateľa 6 600,00 €11.1.2018nestanovený
135/2017Ministerstvo vnútra SR BratislavaDodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku D02_SEP-IMRK2-2016-000816Zmeny v zmluve 235 600,00 €21.12.2017nestanovený
Položky 1-15 z 145
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 152
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
63/2017Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Kanalizácia a ČOVZmena zmluvy18 949 668,76 €22.9.201631.12.2028
13/2017Komunálna poisťovňa - VIENNA INSURANCE GROUP BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Úrazové poistenie 1 UoZ počas aktivačnej činnosti3,25 €27.1.201731.3.2017
155/2016Patrik Vránsky - Čierny BalogDohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ukončenie platnosti nájomnej zmluvy v celom rozsahu 0,00 €5.1.2017nestanovený
154/2016Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/05Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Kompostovisko Čierny Balog. 742 638,34 €5.1.2017nestanovený
153/2016Michal Siládi, BreznoZmluva o nájme bytu č. 13/2016-746/131Prenájom bytu č. 13 v bytovom dome s.č. 74682,46 € (jednotková)1.1.201731.12.2019
152/2016Andrea Sarvašová, Čierny BalogDohoda o ukončení nájomnej zmluvyUkončenie nájmu bytu č. 13 v bytovom dome súp. č. 7460,00 €30.12.2016nestanovený
151/2016MUDr. Ľubica Kováčiková, BreznoNájomná zmluvaPrenájom nebytových priesotorv - miestnosť na prízemí zdravotného strediska30,00 € (jednotková)1.1.2017nestanovený
150/2016Pekáreň u Flosníkov, s.r.o., BreznoDodatok č. 1 k nájomnej zmluvezmena právnej formy nájomcu0,00 €1.1.2017nestanovený
149/2016Zahorka, s.r.o. Čierny BalogDodatok č. 1 k Zmluve o podnájme hnuteľnej veci Zníženie ceny za podnájom 0,00 €23.12.2016nestanovený
148/2016Zahorka, s.r.o., Č. BalogZmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomociPoskytnutie návratnej finančnej výpomoci20 000,00 €21.12.201631.12.2017
147/2016Michal Giertl, Čierny BalogZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou do ČOV Medveďov0,40 € (jednotková)21.12.2016nestanovený
146/2016DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SlovenskaDodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systémuZmena článku č. 5 zmluvy 0,00 €16.12.2016nestanovený
145/2016Anna Lihanová, Čierny BalogDodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva bytu Oprava zmluvy o prevode vlastníctva bytu0,00 €16.12.2016nestanovený
144/2016Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská BystricaZmluva č. 204671Odber vody z verejného vodovodu - Hlavná 248/56 (ČHŽ)0,00 €15.12.2016nestanovený
143/2016Lucia Ťažká, Čierny BalogKúpna zmluvaOdpredaj pozemku 450,00 €15.12.2016nestanovený
Položky 1-15 z 152
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 173
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
164/2015Peter Kupec, Čierny BalogZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,40 € (jednotková)30.12.2015nestanovený
171/2015Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-1272-40/2015Vypožičanie povodňového vozíka0,00 €23.12.201530.11.2020
175/2015Mesto Brezno, obec Drábsko, obec Horná Lehota, obec Jasenie, obec Lom nad Rimavicou, obec Michalová, obec Nemecká, obec Osrblie, obec Podbrezová, obec Šumiac, obec Pohronská Polhora, obec Predajná, obec Ráztoka, obec Sihla, obec ValaskáDodatok č. 1 č 752/2015 SOU-I-OZ k zmluve číslo 232/2011-SOU-I-OZ o zriadení spoločného obecného úraduSpoločný stavebný úad 0,00 €25.2.2016nestanovený
14/2016Obyvatelia obce a vlastníci nehnuteľností podľa podpisovej doložkyZmluva o výpožičkeVýpožička domových kompostérov0,00 €12.2.201631.12.2030
6/2016Ing. Martin Pjater - Čierny BalogZmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie formou finančných prostriedkov - sociálny taxík v obci 6 000,00 €4.2.2016nestanovený
5/2016Martin Čiliak a manželka Eleonóra Čiliaková Dodatok ku kúpnej zmluve Zmena článku č. VII v Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 18.11.20150,00 €3.2.2016nestanovený
174/2015Ministerstvo vnútra SRZmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR Poskytnutie dotácie na účel podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia nepriaznivých situácií rómskej komunity9 700,00 €21.1.2016nestanovený
173/2015Milan Ťažký, B. BystricaZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouodvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,40 € (jednotková)21.1.2016nestanovený
172/2015ŽP Informatika, s.r.o.Dodatok č. 2 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. ZPI-2015-010oprava platobných podmienok0,00 €19.1.2016nestanovený
170/2015Ing. Martin Pjater, Čierny BalogZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce na prevádzkovanie sociálneho taxíka6 000,00 €31.12.201531.12.2016
169/2015Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská BystricaNájomná zmluvaNájom pozemkovej nehnuteľnosti - parcela CKN č. 2933/2 1 740,00 €21.12.2015nestanovený
168/2015Miriam Kovalčíková Čierny BalogNájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v Dome služieb Čierny Balog 590,00 €31.12.2015nestanovený
167/2015A & J OKNOMONT, s.r.o.Dohoda o ukončení nájomnej zmluvySkončenie nájmu nebytových priestorov0,00 €31.12.2015nestanovený
166/2015Michal Pôbiš Čierny BalogDohoda o ukončení nájomnej zmluvySkončenie nájmu nebytových priestorov0,00 €31.12.2015nestanovený
165/2015Henrieta Šiketová Čierny BalogKúpna zmluvaOdpredaj pozemku 100,00 €31.12.2015nestanovený
Položky 1-15 z 173
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 113
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
112/2014Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy SLOVES pri OcÚ Čierny BalogDodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve Zmena v kolektívnej zmluve Čl. 24 a Čl. 410,00 €1.1.2015nestanovený
111/2014JPJ-Poboz, s.r.o., Banská BystricaZmluva o službách ochrany a podpory zdravia pri práciPoskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby podľa zákona o BOZP a vypracovanie dokumentácie 604,80 €1.2.2015nestanovený
1/2015PayLess Consulting s.r.o.Mandátna zmluvavyjednávanie s operátormi a starostlivosť o telefonické služby 300,00 €6.1.2015nestanovený
110/2014Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republikyPodpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskym obydliam v obci Čierny Balog3 700,00 €31.12.2014nestanovený
109/2014Marta Kováčiková, Čierny BalogZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,40 €18.12.2014nestanovený
108/2014Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Dodatok č. 2 k poistnej zmluvy č. . návrhu 4419003877Pripoistenie digitálnej techniky pre MŠ36,45 €17.12.2014nestanovený
107/2014Alexey Sigachev, Ruská federáciaDohoda o odstúpeníOdstúpenie od kúpy pozemku0,00 €11.12.2014nestanovený
106/2014Lesy Slovenskej republiky, štátny podnikKúpna zmluva Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  180 703,00 €2.12.2014nestanovený
105/2014Anna Mullnerová, Čierny BalogZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,40 €27.11.2014nestanovený
104/2014Komunálna poisťovňa - VIENNA INSURANCE GROUP BratislavaPoistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škoduPoistenie zodpovednosti za škodu pri úraze detí v materských školách 112,20 €27.11.201424.11.2015
103/2014Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúziaDodatok č. DOD/03-061/2014-IZ-4.0/VPočet opatrovateliek zamesntaných poskytovateľom opatrovateľskej služby0,00 €22.11.2014nestanovený
102/2014Ján Rosík, Čierny BalogKúpna zmluvaOdpredaj pozemku8 670,00 €20.11.2014nestanovený
101/2014Stredoslovenská energetika, a.s., ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektrinyDistribúcia elektriny50,00 €15.11.2014nestanovený
100/2014Jaroslav PôbišZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou0,40 €8.11.2014nestanovený
99/2014Pavol Pančík s manželkou a Ján Pančík s manželkou, Čierny BalogKúpna zmluvaOdpredaj pozemku 625,00 €28.10.2014nestanovený
Položky 1-15 z 113
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 124
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
127/2013Základná organizácia Slovenského doborového zväzu verejnej správy SLOVES pri OcÚ Čierny Balog Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014Postavenie odobrovej organizácie, vzájomné vzťahy zmluvných strán, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky a sociálna oblasť a sociálny fond0,00 €1.1.2014nestanovený
126/2013Sekológ, s.r.o. BreznoDodatok č. 30Splatnosť ceny0,00 €1.1.2014nestanovený
125/2013Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance groupÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na rok 2014 130,00 €14.1.2014nestanovený
124/2013Ing. Michal Zeman - MZ CompZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovSpracovanie osobných údajov sprostredkovateľom - správca IT0,00 €1.1.2014nestanovený
123/2013JUDr. Marian Holý Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovSpracovanie osobných údajov sprostredkovateľom0,00 €1.1.2014nestanovený
121/2013MADE spol. s r.o. Banská Bystrica Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovSpracovanie osobnych udajov sprostredkovateľom0,00 €31.12.2013nestanovený
120/2013Peter Ridzoň, Čierny BalogDohoda o ukončení nájomnej zmluvyUkončenie nájmu bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 746 dohodou0,00 €31.12.2013nestanovený
119/2013Mária Štulrajterová, Čierny BalogNájomná zmluva Prenájom bytu č. 8 v bytovom dome súp. č. 74663,13 €1.1.201431.12.2016
118/2013Ivona Auxtová, Čierny BalogNájomná zmluvaPrenájom bytu č. 1 v bytovom dome súp. č. 74689,52 €1.1.201430.11.2015
117/2013Marcel Turňa, Brezno Nájomná zmluvaPrenájom nebytového priestoru  210,00 €21.12.2013nestanovený
116/2013MAGNA E.A. s.r.o. PiešťanyZmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriky do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe zmluvy0,00 €19.12.2013nestanovený
115/2013MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany Zmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriky do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe zmluvy0,00 €19.12.2013nestanovený
114/2013Rudolf Eremiáš a manželka Eva r. Bartošová - Čierny Balog Kúpna zmluvaPredaj pozemku 755,00 €12.12.2013nestanovený
113/2013Štefan Pavlík - Čierny Balog Kúpna zmluvaPredaj pozemku 341,00 €12.12.2013nestanovený
112/2013Obec Hliník nad Hronom Zmluva o poskytnutí účelovej dotáciePoskytnutie finančnej účelovo určenej dotácie na rok 201360,00 €7.12.2013nestanovený
Položky 1-15 z 124
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 205
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
208/2012Union poisťovňa, a.s.Dodatok č. 6 k PZ č. 11-921-72900548Zaradenie motorového vozidla - zákonné poistenie71,40 €5.2.2013nestanovený
207/2012Union poisťovňa, a.s.Dodatok č. 5 k PZ č. 11-921-72900548Zaradenie motorového vozidla - zákonné poistenie 204,00 €5.2.2013nestanovený
206/2012Union poisťovňa, a.s.Dodatok č. 4 k PZ č. 11-921-72900548Zaradenie motorového vozidla - zákonné poistenie27,20 €5.2.2013nestanovený
205/2012Union poisťovňa, a.s.Dodatok č. 3 k PZ č. 11-921-72900548Zaradenie motorového vozidla - zákonné poistenie71,40 €5.2.2013nestanovený
204/2012Union poisťovňa, a.s.Dodatok č. 2 k PZ č. 11-921-72900548Zaradenie motorového vozidla - zákonné poistenie 204,00 €5.2.2013nestanovený
203/2012Union poisťovňa, a.s.Dodatok č. 1 k PZ č. 11-921-72900548Zaradenie motorového vozidla - zákonné poistenie27,20 €5.2.2013nestanovený
202/2012Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluva č. 1070 695966Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla LIAZ 501,50 €25.1.2013nestanovený
201/2012Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluva č. 1070 695964Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla AVIA A30 130,05 €25.1.2013nestanovený
199/2012Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluva č. 1070 695960Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla Tatra 138 130,05 €25.1.2013nestanovený
198/2012Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluva číslo 5190006247Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 130,00 €15.1.2013nestanovený
197/2012Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluva č. 5190006248Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie9,75 €15.1.2013nestanovený
196/2012Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyDodávka silovej elektriny - byt č. 160,00 €9.1.201331.12.2013
195/2012Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyDodávka silovej elektriny - byt č. 150,00 €9.1.201331.12.2013
194/2012Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyDodávka silovej elektriny - byt č. 140,00 €9.1.201331.12.2013
193/2012Stredoslovenská energetika, a.s. ŽilinaZmluva o dodávke a distribúcii elektrinyDodávka silovej elektriny - byt č. 130,00 €9.1.201331.12.2013
Položky 1-15 z 205
Zmluvy » subjekt: OBEC ČIERNY BALOG » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 131
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
133/2011ďalšie obce združené v spoločnom úrade podľa zmluvyZmluva číslo 01092011 o zriadení spoločného obecného úraduVykonávanie odborných úkonov v oblasti sociálnych služieb pre obce - opatrovateľská služba0,00 €1.12.2011nestanovený
132/2011Združenie obcí Bioenergia Bystricko - Tajov Zmluva o dodávke a odbere teplaDodávka a odber tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody0,00 €21.2.2012nestanovený
131/2011Krajský úrad životného prostredia B. BystricaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia Banská BystricaPoskytnutie finančných prostriedkov - bežného transferu - zo štátneho rozpočtu príjemcovi v súlade s uznesením vlády SR č. 2011 6 167,32 €31.1.2012nestanovený
130/2011Prvá komunálna finančná, a.s.Zmluva o dodávke služby č. VO/02/2011Realizácia verejného obstarávania na poistenie majetku obcí 100,00 €18.1.2012nestanovený
129/2011Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance groupPoistná zmluvaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 113,75 €3.1.2012nestanovený
128/2011Antónia BudinskáDodatok č. 2 k nájomnej zmluveZmena na jedného nájomcu0,00 €1.1.2012nestanovený
127/2011Poľnoprodukt Čierny Balog, družstvoZmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdy16,50 €1.1.2012nestanovený
126/2011Michal KováčikKúpna zmluvaOdpredaj pozemkov 5 254,40 €17.12.2011nestanovený
125/2011Ing. Rudolf LinkMandátna zmluvaZa realizáciu verejného obstarávania - kotolňa, bývalá ZŠ Dobroč 350,00 €15.12.2011nestanovený
124/2011Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkomDohoda o poskytnutí výhodných obchodných podmienok0,00 €14.12.2011nestanovený
123/2011Slovak Telekom, a.s.Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner nonstopzmena voliteľného volacieho programu 0,00 €14.12.2011nestanovený
122/2011Radoslav StásikZmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdyprenájom časti pozemku parcela KN-C 2238/1  150,00 €13.12.2011nestanovený
121/2011Doxx Minerál, s.r.o.Dohoda o skončení Zmluvy o kúpe a poskytovaní služieb Ukončenie odberu minerálnej vody a vrátenie dvoch výdajníkov minerálnej vody0,00 €7.12.2011nestanovený
120/2011Slavomír GiertlZmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouPripojenie na verejnú kanalizáciu a odvádzanie splaškových odpadových vôd0,40 €3.12.2011nestanovený
119/2011František MotykaZmluva o poskytovaní sociálnej službyPoskytovanie opatrovateľskej služby0,50 €2.12.2011nestanovený
Položky 1-15 z 131


16.9.2019
Úvodná stránka