Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

     Ing. František Budovec starosta obce Čierny Balog podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a štyridsiate prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 24. mája 2018 (t.j. vo štvrtok) o 16.15 h v zasadacej miestnosti obecného úradu. Bližšie informácie o programe rokovania nájdete v priloženej pozvánke a na podstránke obecné zastupiteľstvo - zasadnutia.

 


 


 

Zverejnené 18.5.2018 Vyprší o 1 deň.


 

Miestna knižnica v Čiernom Balogu ZATVORENÁ ! Vytlačiť
 

Upozorňujeme všetkých čitateľov, že Miestna knižnica v Čiernom Balogu bude do 31.mája 2018  ZATVORENÁ ! 


 

Zverejnené 9.5.2018
Aktualizované: 16.5.2018


 

Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 - NOVÉ !Vytlačiť
 

     Obecný úrad Čierny Balog ako navrhovateľ zverejňuje v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, a to

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia

č.  1/2018,

ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Čierny Balog.

  Návrh VZN je vyvesený na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli.

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 09.05.2018

Zverejnené na internetovej stránke obce: 09.5.2018

 


 

Zverejnené 9.5.2018 Vyprší o 2 dni.


 

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017Vytlačiť
 

     Obec Čierny Balog v zmysle § 16 ods. 9) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladá na verejnú diskusiu návrh záverečného účtu obce Čierny Balo za rok 2017.

     Návrh je priložený v súbore na stiahnutie na elektronickej tabuli.

 

 


 


 

Zverejnené 7.5.2018 Vyprší o 1 deň.


 

Materská škola Č. Balog - Dobroč, Č.Balog - Krám a Č.Balog - ul. HlavnáVytlačiť
 

Materská škola Čierny Balog - Dobroč, ul. Družstevná, Materská škola Čierny Balog - Krám, ul. Mlynská a Materská škola Čierny Balog, ul. Hlavná   ozamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa budú vydávať v priebehu mesiaca máj (od 2.5.2018 do 31.5.2018). Žiadosti sú k dispozícii v jednotlivých triedach. 


 

Zverejnené 2.5.2018
Aktualizované: 9.5.2018


 

Informácia o rekonštrukcii mosta v m. č. Krám Vytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 16. 4. 2018 začne rekonštrukcia mosta Krám pri lesnej správe, o obmedzeniach v doprave bude vodičov informovať dopravné značenie.


 

Zverejnené 28.3.2018


 

Dôležité upozornenie k napájaniu sa na nový vodovod - ul. PartizánskaVytlačiť
 

Na ulici Partizánska budú v mesiacoch apríl a máj pokračovať úpravy povrchu miestnej komunikácie. Súčasne s tým musia byť v mesiaci apríl pripojení na nový vodovod všetci odberatelia vody z verejného vodovodu na ulici Partizánska. Následne bude odstavený starý vodovod a až potom môže byť položený nový asfaltový povrch. Pre pripojenie na nový vodovod musí každý odberateľ vody vykonať prípravné práce, najmä výkop ryhy novej prípojky a nahlási záujem o prepojenie na obecný úrad číslo telefónu 048 6304328. Pracovníci obce dohodnú prepojenie na nový vodovod s pracovníkmi Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.

Tiež budú v mesiaci apríl vykonávané práce na uliciach Školská, Krížno, Mlynská.

 


 

Zverejnené nestanovený
Aktualizované: 28.3.2018


 

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.5.2018
Úvodná stránka