Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Výmena papiera Vytlačiť
 

Rozpis výmeny papiera dňa 4. 6. 2019

 

15:00 - 15:20hod. Nový Krám, Jednota

15:20 - 15:40 hod. Starý Krám, Jednota

15:50 - 16:10 hod. Medveďov, otočka autobusu

16:10 - 16:30 hod. Medveďov,  Jednota

16:40 - 17:00 hod. Č. Balog, zdravotné stredisko    

17:00 - 17:30 hod  Č. Balog, nákupné stredisko

 

Rozpis výmeny papiera dňa 5. 6. 2019

 

15:00 - 15:30 hod. Dobroč, odbočka Páleničné

15:30 – 16:00 hod  Dobroč, požiarna zbrojnica

16:00 - 16:20 hod. Pusté, Krížno

16:30 – 16:50 hod. Komov, Latky

17:00 - 17:20 hod. Komov, Jednota

17:30 - 18:00 hod. Jánošovka, Vepor

18:00 - 18:20 hod. Fajtov, Jednota           

 


 

Zverejnené 20.5.2019


 

Oznámenie o vyhlásení schváleného Všeobecne záväzného nariadeniaVytlačiť
 

       Na elektronickej úradnej tabuli je zverejnené schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o  podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci 


 

Zverejnené nestanovený Vyprší o 20 dní.


 

MUDr. Pepich Vytlačiť
 

MUDr. Pepich upozorňuje svojich pacientov, že v dňoch 16. a 17. mája 2019 (štvrtok, piatok) nebude ordinovať z dôvodu účasti na kongrese. Zastupovať bude MUDr. Psotka - ambulancia v Brezne. 

 


 

Zverejnené 14.5.2019


 

Odber krvi Vytlačiť
 

Dňa 7.júna.2019 bude prebiehať odber krvi.  

Miesto : Penzión Zelený dom 

Čas : 7.00 - 11.00 h 


 

Zverejnené 14.5.2019


 

Výberové konania na riaditeľa základnej školy a riaditeľa materskej školyVytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že na úradnej tabuli a na ELEKTRONICKEJ ÚRADNEJ TABULI (kliknite na vyznačený text) sú zverejnené oznamy o vyhlásení výberových konaní na  funkciu riadtieľa Základnej školy Čierny Balog - Jánošovka a na funkciu riaditeľa Materskej školy Čierny Balog - Krám.


 

Zverejnené 6.5.2019 Vyprší o 3 dni.


 

Informácie - eKasaVytlačiť
 

Vážení občania a podnikateľské subjekty,

od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.

Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP,  sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.

Každá pokladnica musí mať svoj kód.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.

Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.

Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP  a staré ERP-čky už nebude možné používať.

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 


 

Zverejnené 30.4.2019


 

Informácie k mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave od 28.4.2019 Vytlačiť
 

Z dôvodu informovanosti Vašich občanov si Vás dovoľujeme informovať, že od nedele 28. apríla 2019 vstupuje do platnosti mimoriadna zmena cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave.

V krajskej autobusovej doprave sme vykonali pozitívne zmeny, ktoré zlepšujú spojenie najmä v cezhraničnej doprave, v spolupráci so Žilinským, Prešovským a Košickým krajom.

Došlo tiež k drobnej úprave odjazdov niektorých prímestských autobusových spojov objednávaných krajom, na základe požiadaviek obyvateľov a starostov z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Nové cestovné poriadky platné od 28. apríla sú zverejnené na webe Cestovných poriadkov:

http://portal.cp.sk/News.aspx?c=7&mi=1

 

Za spoluprácu ďakujeme a v prípade potreby sa na nás obráťte.

S pozdravem

                       Miroslav Vyka

                       vedúci oddelenia verejnej dopravy

                       Námestie SNP 23

                       974 01  Banská Bystrica 1

                       00421/48/432 55 13

                       miroslav.vyka@bbsk.sk

                       www.bbsk.sk

 


 

Zverejnené 30.4.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenieVytlačiť
 

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. Nie sú určené na výstavbu. Pozemky sa odpredávajú spoločne ako jeden celok. Predmetom návrhu na uzavretie zmluvy a teda aj zamýšľanej kúpnej zmluvy musia byť obidva pozemky.

 

Podmienky súťaže a tlačivá nájdete na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ Vytlačiť
 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 

Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš

                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 


 

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na DobročiVytlačiť
 

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):

 

 


 

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.5.2019
Úvodná stránka