Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Opatrovateľská služba

Informácie o poskytovaní sociálnych služieb v obci Čierny Balog

      Nový zákon o sociálnych službách č. 448/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009 zásadne mení doterajší systém rozhodovania o poskytovaní sociálnych služieb a spôsob ich poskytovania a úhrady za sociálnu službu. Týka sa to aj opatrovateľskej služby, kde sa platenie za úkon nahrádza platením za hodinu poskytovanej služby.
      § 72 ods. 2) ustanovuje: "Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 
     § 41 ods. 3): „Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3.
     Pri odkázanosti človeka na sociálnu službu ak nemôže pomôcť rodina, odporúčame využiť príspevok štátu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) za opatrovanie. Oprávnenou osobou na peňažný príspevok za opatrovanie je fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Do okruhu fyzických osôb na účely tohto peňažného príspevku patrí manželka, manžel, rodičia, náhradní rodičia alebo súdom ustanovený opatrovník, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ovdovená nevesta a zať. Táto forma opatery je na celodennú starostlivosť vhodnejšia ako opatrovateľská služba.
Ak nie je možné využiť príspevok za opatrovanie, prichádza na rad sociálna služba poskytovaná obcou alebo inými verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.
 

 

Viac informácií a vzory žiadostí nájdete v priložených súboroch:


 
Aktuálne informácie o zmenách v poskytovaní sociálnych služieb
 Opatrovateľská _ zmeny.rtf (29.6 kB) (29.6 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - vzor v PDF
 OBCE Žiadosť o posúdenie odkázanosti_2015.pdf (244 kB) (244 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - vzor vo formáte DOC
 OBCE Žiadosť o posúdenie odkázanosti.doc (52 kB) (52 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie soc. služby - vzor
 OBCE Žiadosť o zabezpečenie soc  služby 2015.pdf (215.9 kB) (215.9 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie soc. služby - vzor vo formáte DOC
 OBCE Žiadosť o zabezpečenie soc  služby 2015.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.4.2019
Úvodná stránka