Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úpravy rozpočtu - 2013

Upravený rozpočet obce na r. 2013-2015 k 31.12.2013

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 upravilo rozpočet obce na rok 2013. V mesiaci december vykonal úpravy rozpočtu aj starosta obce na základe svojich kompetencií. Prehľad schválených úprav a znenie upraveného rozpočtu je  v priložených súboroch na stiahnutie.


 

Upravený rozpočet na r. 2013-2015 k 30.11.2013

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.11.2013 upravilo rozpočet obce. Prehľad schválených úprav a znenie upraveného rozpočtu je  v priložených súboroch na stiahnutie.


 

Upravený rozpočet obce na r. 2013-2015 k 31.10.2013

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.10.2013 upravilo rozpočet obce. Prehľad schválených úprav a znenie upraveného rozpočtu je  v priložených súboroch na stiahnutie.


 

Upravený rozpočet obce na r. 2013-2015 k 31.8.2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.8.2013 schválilo úpravy rozpočtu obce k 31.8.2013.


Prehľad o úprave jednotlivých položiek rozpočtu obce  ako aj kompletný upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 so stavom k 31.8.2013 je v nasledujúcich priložených súboroch na stiahnutie.


 

Upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 k 30.6.2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.6.2013 schválilo úpravy rozpočtu obce k 30.6.2013.


Prehľad o úprave jednotlivých položiek rozpočtu obce  ako aj kompletný upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 so stavom k 30.6.2013 je v priložených súboroch na stiahnutie.


 

Upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 k 30.4.2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.4.2013 schválilo úpravy rozpočtu obce k 30.4.2013.


Úpravy boli vykonané len na strane ostatných výdavkov nasledovne:


711001-01116-4300             nákup pozemkov  v obci                                     +  4 000,- €
717001-0640-4300               kofinancovanie rekonštrukcie ver.osvetl.         – 4 000,- €


Výdavky spolu :                                                                                                            0,- €  

Príjmy spolu po úprave k 30.4.2013:             2 486 230,00 €
Výdavky spolu po úprave k 30.4.2013:         2 486 175,00 €


Úpravy rozpočtu boli prevedené rozpočtovým opatrením v zmysle § 14,ods.2/ , písm. a/ zák.č.583/2004 Z.z.

       Upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 so stavom k 30.4.2013 je v priloženom súbore na stiahnutie:


 

Upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 k 31.3.2013

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.3.2013 schválilo úpravy rozpočtu obce k 31.3.2013.


Úpravy boli vykonané len na strane ostatných výdavkov nasledovne:


Výdavky:

637004-0820-4100           služba – stráženie Lesníc.skanzenu                         -    5 000,- €
641002-0840-4100           dotácia pre ČHŽ Čierny Balog                                -    3 000,- €
641002-0840-4100           dotácia pre Vydru Čierny Balog                              -    4 000,- €
642006-0840-4100           navýšenie členského pre Oblastnú org.cest.ruchu   + 12 000,- €
633006-0810-4100           materiál na údržbu športovísk v obci                       +   4 000,- €
635006-0810-4100           údržba športovísk v obci – služba                            -    4 000,- €
717-0640-4300                 kofinancovanie projektu rekonštrukcia VO              -   8 000,- €
633006-0640-4100           údržba verej. osvetlenia                                             +   8 000,- €


Výdavky spolu :                                                                                                    0,- €  

Príjmy spolu po úprave k 31.3.2013:             2 486 230,00 €
Výdavky spolu po úprave k 28.2.2013:         2 486 175,00 €

 

Úpravy rozpočtu boli prevedené rozpočtovým opatrením v zmysle § 14,ods.2/ , písm. b/ zák.č.583/2004 Z.z.

        Upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 so stavom k 31.3.2013 je v priloženom súbore na stiahnutie:


 

Upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 k 28.2.2013

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.2.2013 schválilo úpravy rozpočtu obce k 28.2.2013.

 

Úpravy boli vykonané len na strane ostatných výdavkov nasledovne:

 

0620 – rozvoj obce

713005-0620-4300-0100           ramenový mulčovač – navýšenie kapitálu     + 1 630,- €


0640 – verejné osvetlenie

717001-0640-4300                  kofinancovanie rekonštrukcie ver.osvetlenia    - 1 630,- €

 

Výdavky spolu bez výdav. hradených zo štátnych transferov a dotácií:              0  €  

 

Príjmy spolu po úprave k 28.2.2013:             2 486 230,00 €
Výdavky spolu po úprave k 28.2.2013:         2 486 175,00 €                                         

                                

Úpravy rozpočtu boli prevedené rozpočtovým opatrením v zmysle § 14,ods.2/ , písm a/ zák.č.583/2004 Z.z.

    

     Upravený rozpočet obce na roky 2013-2015 so stavom k 28.2.2013 je v priloženom súbore na stiahnutie:


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka