Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Národný projekt TSP

Národný projekt: Terénna sociálna práca v obci Čierny Balog

     Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach  je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt prebieha v období od 01.10.2012 – 31.10.2015. Oproti predchádzajúcich dopytovo orientovaných projektoch je rozdiel v tom, že financovanie projektu plne zastrešuje Fond sociálneho rozvoja. Obce už nemusia zabezpečovať povinné 5- percentné spolufinancovanie.
     V tomto projekte na pracovné pozície nastúpili dve terénne sociálne pracovníčky- Mgr. Ľubomíra Pančíková a Bc. Mária Donovalová  a ich dve asistentky Bc. Marcela Nátherová a Magdaléna Koštiaľová.
     Ich hlavným cieľom je prostredníctvom terénnej sociálnej práce podporovať aktivizáciu obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a podporovať ich socializáciu v spoločnosti. Aj v tom projekte bude ich práca zameraná na riešenie akútnych a dlhodobých problémov, na prevenciu a osvetu  u obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, starých a osamelých občanov odkázaných na pomoc, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, nezamestnaných s nízkym stupňom vzdelania, občanov po výkone trestu odňatia slobody a mladých, dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti. O zrealizovaných, ale aj pripravovaných aktivitách projektu bude verejnosť informovaná prostredníctvom mesačníka Baločan, na internetovej stránke obce Č. Balog a na vývesných tabuliach v obci.

 

Čo je náplňou terénnej sociálnej práce?

 • Základné sociálne poradenstvo,
 • Priama práca s rodinou, jednotlivcom,
 • Dohľad nad starostlivosťou o maloleté deti,
 • Poradenstvo pri hospodárení s príjmom,
 • Prevencia sociálno – patologických javov,
 • Prevencia sociálneho vylúčenia,
 • Zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok,
 • Pomoc pri vybavovaní kompenzácií zdravotného postihnutia,
 • Pomoc pri vybavovaní umiestnenia do DDS a DD,
 • Opatrovateľská služba,
 • Zabezpečenie stravovania pre seniorov,
 • Pomoc pri zaradení do pracovnej činnosti,
 • Komunikácia s úradmi, mediačnými a probačnými pracovníkmi , lekármi,
 • Vyhľadávacia činnosť,
 • Osveta a preventívne aktivity pre všetky skupiny.

         
Kde a ako nás nájdete?


Pracovníčky terénnej sociálnej práce sa pohybujú hlavne v teréne na území obce Čierny Balog. Ich pracovisko je v Komunitnom centre, n.o.


KONTAKT: Komunitné centrum, n.o. Čierny Balog, ul. Hlavná 48.
                   č.tel. 048/6190153, mobil: 0949257774,  tsp2@ciernybalog.sk.


Vlajka Európskej únie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
(www.esf.gov.sk)


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka