Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika a osvedčovanie

OBEC ČIERNY BALOG, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
MATRIČNÝ ÚRAD v Čiernom Balogu


- sídli v budove obecného úradu, na prízemí tel. 048 / 6304 325, e-mail: matrika@ciernybalog.sk

 

Matrikárka: Mgr. Božena Berčíková

Zástupca matrikárky: Mgr. Róbert Hlaváčik


Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o matričných udalostiach, ktoré nastali v tomto matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.


V prípade, že požadované údaje z matriky sa priamo netýkajú žiadateľa, žiadateľ vypíše podá písomnú žiadosť.

Vzor žiadosti:


Žiadosť o poskytnutie údajov / výpisu z matriky


Meno a priezvisko, titul ............................................................................................
Narodený/á ................................................ v .........................................................
Bytom ....................................................................................................................
Druh matričného dokladu .........................................................................................
Vzťah k osobe, ktorej sa údaje z matriky priamo týkajú
..............................................................................................................................


Účel použitia údajov ................................................................................................

 


Dátum: ..............................                              ................................................
                                                                             vlastnoručný podpis
 

 

Ostatné informácie o tom, ako vybaviť vystavenie výpisov z matrík, sobáš, úmrtie, zmenu mena alebo priezviska nájdete v nasledovných priložených dokumentoch:


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.10.2019
Úvodná stránka