Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompostovisko Čierny Balog

KOMPOSTOVISKO ČIERNY BALOG - informácia o projekte

     Obec Čierny Balog podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Kompostovisko Čierny Balog“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.Obec Čierny Balog podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Kompostovisko Čierny Balog“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Základné informácie o projekte:

Fond:                               Kohézny fond

Operačný program:      Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ:              

1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Názov projektu:              Kompostovisko Čierny Balog

Hlavný cieľ projektu:

Realizáciou projektu dôjde k výstavbe nového zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a obstaranie technológie do odpadového hospodárstva v Obci Čierny Balog s cieľom zvýšenia intenzity a efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným zameraním na BRKO. Kompostovisko sa vybuduje na existujúcej spevnenej, vodohospodársky zabezpečenej ploche a zároveň sa obstará: Nákladné vozidlo s hákovým nakladačom, 4 ks kontajnerov pre hákový nakladač, Univerzálny traktor s čelným nakladačom, Príves za traktor veľký, Bio sekací a rezací voz, Mobilný bubnový preosievač, Nesený prekopávač kompostu, Vidly na konáre a haluzinu, Kombinovaná lopata, Mobilná cestná váha.

Zároveň realizácia projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú.

Kontrahovaná výška NFP:    742 638,34 EUR

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO:     www.op-kzp.sk

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Logá - MZP SR, OPKZP, EU


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka