Prechod na navigáciu Hlavné menu

Jednorazová dávka a sociálna výpomoc

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  obec môže poskytnúť v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadateľovi, resp. domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi.

Sociálnu výpomoc obec môže poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemusí byť v stave hmotnej núdze, resp. to nemôže zdokladovať a ocitol sa v stave náhlej núdze.

 

Žiadosti posudzuje Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri obecnom zastupiteľstve a následne predkladá návrhy starostovi obce.

Bližšie podmienky a podrobnosti o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a sociálnej výpmoci upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016.

 

Vzory žiadostí sú uvedené v nasledujúcich súboroch na stiahnutie vo formáte PDF a docx.


 

 


 
žiadosť vo formáte PDF

 
žiadosť vo formáte docx (dokument WORD)

 
žiadosť vo formáte PDF

 
žiadosť vo formáte docx (dokument WORD)

 
  • Sobota156graphic-icon
  • Nedeľa146graphic-icon
  • Pondelok112graphic-icon

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.9.2018
Úvodná stránka