Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2018/00472Vydanie súhlasu na výrub drevín: 3 ks osika a 6 ks smrek na pozemku, parcela KN-C 1327/1 a KN-E 6826 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Mareka Ťažkého, bytom Čierny Balog – Drevárska 288náletových krovín: vŕba, plocha 30 m2, na pozemku, parcela KN-E 11497 ttp v kat. úz. Čierny Balog, žiadateľ Tibor Alberty, Michalová-Hrable 2809.04.201818.04.2018

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.6.2018
Úvodná stránka