Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2018/00271Vydanie súhlasu na výrub náletových krovín: vŕba, plocha 30 m2, na pozemku, parcela KN-E 11497 ttp v kat. úz. Čierny Balog, žiadateľ Tibor Alberty, Michalová-Hrable 2813.02.201821.2.2018
OCÚ-ČB-S2018/00155Vydanie súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa POĽNOPRODUKT, družstvo Čierny Balog, Strakovo 11 Na pozemkoch, parcela KN- C 10740/1, 9331/2, 9659, 9642, 9565, 9895/1 a 9895/39 v kat. úz. Čierny Balog, dreviny: smrek, breza, osika, vŕba, rakyta, jelša a kroviny 13.02.201821.2.2018

dnes je: 19.2.2018

meniny má: Vlasta

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.2.2018
Úvodná stránka