Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OOCÚ-ČB-S2017/00753Vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks lipa na pozemku, parcela KN-C 1558 ttp v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Katreniaková Jana, Jánošovka, Švermova 451/28, Čierny Balog9.10.201716.10.2017
OCÚ-ČB-S2017/00799Vydanie súhlasu na výrub drevín: 5 ks javor na pozemku, parcela KN-C 23 záhrada v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Jozefa Bukovca, Čierny Balog – Vydrovo 83/410.10.201717.10.2017

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.10.2017
Úvodná stránka