Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OOCÚ-ČB-S2017/00911Vydanie súhlasu na výrub drevín: 8 ks osika, na pozemku, parcela KN-C 11655/1 ost. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Miroslava Smrečana, bytom Č.Balog - Hlavná 1294/7904.12.201712.12.2017
OOCÚ-ČB-S2017/00909Vydanie súhlasu na výrub drevín: 2 ks smrek, na pozemku, parcela KN-C 1356 zast. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Štulajterovú Ivetu, bytom Č. Balog – Drevárska 243/2304.12.201712.12.2017

dnes je: 11.12.2017

meniny má: Hilda

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

11.12.2017
Úvodná stránka