Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2018/00782Vydanie súhlasu na výrub drevín: 4 ks breza, 7 ks smrek, 2 ks borovica a 1 ks smrekovec , na pozemku, parcela KN-C 9897/6 ttp v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Ing. Petra Lehockého, Čierny Balog – Závodie 3924.07.201801.08.2018
OCÚ-ČB-S2018/00796Vydanie súhlasu na výrub drevín: 12 ks smrek, 3 ks breza na pozemku, parcela KN-C 1068 záhrada v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa MUDr. Dvořákovú Klaudiu, Černošice, Táborská 173426.07.201802.08.2018
  • Piatok2612graphic-icon
  • Sobota2813graphic-icon
  • Nedeľa2713graphic-icon

dnes je: 17.8.2018

meniny má: Milica

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.8.2018
Úvodná stránka