Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2019/00284Vydanie súhlasu na výrub drevín: 5 ks SMREK PICHĽAVÝ na pozemku, parcela KN-C 2503 zast. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Mgr. Štefana Šeligu, Čierny Balog - P.Jilemnického 749/13923.1.201930.1.2019

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

20.2.2019
Úvodná stránka