Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

prevody nehnuteľností

     Podľa § 5 ods 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je obec ako povinná osoba povinná zverejňovať údaje o prevode svojho majetku, a to: označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy6a) vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

 

  1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
  2. adresa pobytu alebo sídlo,
  3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa

 

Tieto údaje prinášame v nasledujúcom tabuľkovom prehľade:


 
Označenie majetku obceDátum prevoduPrávny titulMeno a priezvisko (obchodné meno)Adresa /sídloIČO
poz. KN - C č.64 zast. plochy Kúpna zmluvaIng. Milan Palguta a manž.Ing. Dana Tajovského 20, B.Bystrica 
poz. KN - C č. 82/5 Kúpna zmluvaIng. Milan Palguta a manž.Ing. DanaTajovského 20, B.Bystrica 
poz. KN - C č. 9892/50 ttp. Kúpna zmluvaPeter BrozmanVydrovo 104/48, Č. Balog 
poz. KN - C č.9892/51 ttp. Kúpna zmluva Peter BrozmanVydrovo 104/48, Č. Balog 
poz. KN - C č.207/10 zast.pl.  Kúpna zmluvaJozef AuxtZávodie 52/13, Č. Balog 
poz. KN - C č. 9895/3 zast.plochy Kúpna zmluvaStredoslov.vod. spol., a.s.Partizánska cesta 5, B. Bystrica 
poz. KN - C č. 6742/4 zast.plochy  Kúpna zmluvaStredoslov.vod. spol.,a.s.Partizánska cesta 5, B.Bystrica 
poz. KN - C č. 9892/54 ttp. Kúpna zmluvaMilan Turňa a manž. ZuzanaVydrovo 118/27, Č. Balog 
poz. KN - C č.     

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.7.2019
Úvodná stránka