Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Príspevok na stravovanie

Príspevok na stravovanie dôchodcov

     Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 obce Čierny Balog,  poskytuje obec  príspevok na  stravovanie  pre dôchodcov  za nasledujúcich  podmienok:

 

  • Príspevok sa poskytuje poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. starobného, invalidného, sociálneho dôchodku, ktorí majú v obci trvalý pobyt.
  • Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkovej dávky a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.
  • Príspevok sa taktiež neposkytuje dôchodcom, ktorí majú neuhradené záväzky voči obci.
  • Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada o dovoz stravy. Podmienky dovozu stravy a výšku stravného vrátane dovozu si dôchodca dohodne s dodávateľom stravy.
  • Dodávateľom stravy je subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu.
  • Žiadateľ o príspevok vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku a predloží aktuálny doklad o výške dôchodku a súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi na každý pracovný deň v mesiaci, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty, nedele.

 

Výška príspevku:


Výška príspevku na stravovanie sa určuje v závislosti od výšky dôchodku nasledovne:

Pri výške dôchodku do 200,00 EUR  - príspevok 0,90 EUR.
Pri výške dôchodku od 200,01 EUR do 270,00 EUR - príspevok 0,70 EUR.
Pri výške dôchodku od 270,01 EUR do 335,00 EUR - príspevok 0,50 EUR.
Pri výške dôchodku nad 335,00 EUR do 500 EUR - príspevok 0,30 EUR.

 

Zmluvní dodávatelia:

 

Obchodný názov:         ALI BABA, Brezno

               V zastúpení:                   Marek Štulrajter

               Tel. kontakt:                  0949 563 606

               Cena stravného vrátane dovozu: 2,80 Eur/obed    

 

Obchodný názov:         TUNITA, s.r.o., Brezno, Jarabá

               V zastúpení:                   Milan Juroš

               Tel. kontakt:                  0903 966 743

               Cena stravného vrátane dovozu: 2,70 Eur/obed    

 

Obchodný názov:         Milan Slamený - Bodega, Brezno

               V zastúpení:                   Milan Slamený

               Tel. kontakt:                  0904 346 303

               Cena stravného vrátane dovozu: 2,65 Eur/obed    

 

Obchodný názov:         Radoslav Chovanec – RZ gastro

               V zastúpení:                   Radoslav Chovanec

               Tel. kontakt:                  0915 117 619

               Cena stravného vrátane dovozu: 3,00 Eur/obed    

 

Obchodný názov:        Caffe § Pizza HorMed - Dominika Medveďová

               V zastúpení:                Dominika Medveďová

               Tel.:                              0908 622 400.  

               Cena stravného vrátane dovozu: 2,65 Eur/obed  


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.9.2019
Úvodná stránka