Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenia - spomienky, jubileá, poďakovania

Zverejňovania oznámení, spomienok, jubileí

Obec Čierny Balog poskytuje služby uverejnenia oznámení o úmrtí a konaní pohrebu,  pietnych spomienok pri výročiach úmrtia osoby, poďakovania po pohreboch, oznámenia - priania jubilantom a pod. a to prostredníctvom:

  • obecného rozhlasu
  • mesačníka Baločan

Text oznámenia je potrebné doručiť blížkou osobou na obecný úrad vrátana prípadnej fotografie dotknutej osoby. Pred zverejnení je potrebné vyplniť súhlas blízkej osoby zomrelého, ak ide o pietnu spomienku, alebo vyhlásenie oznamu o konaní pohrebu, alebo súhlas jubilanta, ak ide o vyhlásenie gratulácie v obecnom rozhlase, alebo uverejnenie v obecných novinách.

 

INFORMÁCIE K PODMIENKAM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážení občania, isto ste zachytili informáciu o platnosti nového zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia EU označovaného skratkou GDPR. Tieto normy zavádzajú niektoré nové pravidlá a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a to aj údajov o osobách, ktoré sú mŕtve. Nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v § 78 ods. 7 hovorí:  Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu môže poskytnúť jej blízka osoba. Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.

Na základe uvedeného bude pre zverejnenie pietnej spomienky na zosnulého potrebné okrem žiadaného textu, prípadne fotografie predložiť obecnému úradu aj vyplnené tlačivo – súhlas so zverejnením osobných údajov. Toto tlačivo – súhlas poskytuje blízka osoba zosnulého, t.j. manžel, súrodenec, rodič, syn, dcéra.

Podobne pri gratuláciách k životnému jubileu je potrebné doručiť obecnému úradu súhlas jubilanta so zverejnením osobných údajov – vyplnené a jubilantom podpísané tlačivo. Žiaľ z tohto dôvodu zverejnenie gratulácie spojené s prekvapením jubilanta už nebude možné. Jubilant musí so zverejnením súhlasiť.


Tlačivá:


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

15.9.2019
Úvodná stránka