Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB v obci ČIERNY BALOG

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov, kandidátov a členov volebných komisií

Usmernenie k volebnej kampani v obci nad 5000 obyvateľov

 

Zverejňujeme Usmernenie k volebnej kampani v obci nad 5000 obyvateľov (kliknite na vyznačený text).

Na umiestňovanie volebných plagátov slúžia v obci verejne prístupné informačné tabule. Pravidlá umiestňovania plagátov sú stanovené príslušným všeobecne záväzným nariadením obce (VZN č. 2/2016)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - zverejnenie

 

Obec Čierny Balog zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí (pre otvorenie súboru vo formáte PDF kliknite na vyznačený text)

 

 

 

Poznámka:

Vo volebnom obvode č. 3, v ktorom sa volia 4 poslanci, pre nedostatočný počet kandidátov sa po uskutočnení volieb 10.11.2018 budú konať doplňujúce voľby, v ktorých sa bude voliť ešte jeden poslanec v tomto volebnom obvode. Termín doplňujúcich volieb určí predseda Národnej rady SR.

 

Zverejnené 26.9.2018

 

aktualizované 2.10.2018

 

VOLEBNÉ OKRSKY A MIESTNOSTI

 

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí bolo určených 5 volebných obvodov, ktoré budú tvoriť zároveň volebné okrsky. V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niekotrých zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu  NR SR v obci Čierny Balog pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 utvoril starosta obce  nasledovné volebné okrsky a určil nasledovné volebné miestnosti:


 
Volebné okrsky a miestnosti pre komunálne voľby 2018
Číslo okrskuMiestna časťSídlo volebnej miestnosti
1Čierny BalogČierny Balog, Závodie 2/2 - budova Obecného úradu
2JánošovkaČierny Balog, Školská 510/1 - ZŠ Jánošovka - dolný pavilón
3Dobroč, PustéČierny Balog, Družstevná 1702/8 - budova materskej školy
4Fajtov, KomovČierny Balog, Školská 510/1 - ZŠ Jánošovka - dolný pavilón
5Krám, MedveďovČierny Balog - Krám, Mlynská 1352/87 - budova materskej školy

OZNÁMENIE ZAPISOVATEĽA MVK K DORUČOVANIU KANDIDÁTNYCH LISTÍN

 

     Kandidátne listiny na poslanca Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu alebo na starostu obce Čierny Balog ako aj delegačné listiny do miestnej volebnej komisie je možné doručiť do 11.9.2018 nasledovne:

  • v pracovných dňoch počas úradných hodín na Obecný úrad Č. Balog, poschodie, č. dverí 6
  • v utorok 11.9.2018 do 18.00 hod. na Obecný úrad Č. Balog,  poschodie, č. dverí 6, po 18:00 hod po telefonickom dohovore so zapisovateľom - 0905633808.

Úctivo žiadam potenciálnych kandidátov, resp. zástupcov politických subjektov, ktorí predpokladajú doručenie kandidátnych listín v utorok 11.9.2018 v neskorších hodinách, aby si čas doručenia vopred dohodli so zapisovateľom miestnej volebnej komisie.

 

UPOZORNENIE:

     Kandidátne listiny a vyhlásenia kandidátov sa predkladajú v jednom rovnopise.

     Nezávislí kandidáti predkladajú podpisovú listinu v jednom vyhotovení. Žiadame nezávislých kandidátov, aby dôsledne odkontrolovali obsah a náležitosti podpisových listín, najmä úplnosť údajov o trvalom pobyte podpísaných voličov - obec, ulica, číslo domu. Ak nezávislý kandidát kandiduje na poslanca a zároveň na starostu obce, postačuje jedna podpisová listina, v záhlaví ktorej bude však jasne uvedené, že podpisová listina sa vzťahuje na kandidatúru na poslanca obecného zastupiteľstva a aj na kandidatúru na starostu obce.

                                                                           

Mgr. Róbert Hlaváčik

  zapisovateľ miestnej volebnej komisie

 

 

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

 

     Oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komsiie pre komunálne voľby 2018 je určená nasledovná elektronická adresa: 

komunalnevolby@ciernybalog.sk

 

Delegačné listiny do MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE je potrebné doručiť do 11.09.2018.

Delegačné listiny do OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ je potrebné doručiť do 11.10.2018.

 

Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 

V súlade s § 169 ods.  6 zákona NR  SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Čierny Balog vymenoval za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Čiernom Balogu Mgr. Róberta Hlaváčika.

Kontakt na zapisovateľa MVK:

Sídlo zapisovateľa: Obecný úrad Čierny Balog, Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog

Telefón: 048/6304316, 0905633808

E-mail: zapisovatelMVK@ciernybalog.sk

 


Zverejnené v Č. Balogu 30.8.2018

 

Určenie volebných obvodov a počtu volených poslancov

 

     Obecné zastupiteľstvo v Čiernom Balogu na svojom zasadnutí dňa 9. augusta 2018 určilo uznesením č. 62/2018 pre voľby do orgánov samosprávy obce Čierny Balog v roku 2018 volebné obvody. Podľa § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení nesk. predpisov zverejňujeme určenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorí majú v nich byť zvolení:

 

  1. Volebný obvod č. 1 Čierny Balog – miestna časť Čierny Balog

          Vo volebnom obvode č. 1 budú zvolení 2 poslanci.

 

  1. Volebný obvod č. 2 Jánošovka - miestna časť Jánošovka

          Vo volebnom obvode č. 2 budú zvolení 2 poslanci.

 

  1. Volebný obvod č. 3 Pusté, Dobroč – miestne časti Pusté a Dobroč

          Vo volebnom obvode č. 3 budú zvolení 4 poslanci.

 

  1. Volebný obvod č. 4 Komov, Fajtov– miestne časti Komov a Fajtov

          Vo volebnom obvode č. 4 budú zvolení 2 poslanci.

 

  1. Volebný obvod č. 5 Krám, Medveďov – miestne časti Krám a Medveďov

          Vo volebnom obvode č. 5 budú zvolení 3 poslanci.


 

INFORMÁCIA O POČTE OBYVATEĽOV OBCE

     V súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o spôsobe výkonu volebného práva zverejňujeme počet obyvateľov obce.

     Obec Čierny Balog má ku dňu 6.8.2018

                     5055 obyvateľov.


 

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV A KANDIDÁTOV

V súbore na stiahnutie zverejňujeme základné informácie pre voličov a potenciálnych kandidátov.

Viac informácií pre voličov a kandidátov je na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?oso18_info3 (kliknite na vyznačený text).


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

15.9.2019
Úvodná stránka