Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Vyhlásenie všeobecne záväzných nariadení - NOVÉ!

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019

 

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  3/2019,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obceČierny Balog

v znení neskorších zmien

   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie je  zverejnené vo formáte PDF v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

Vyvesené: 02.07.2019
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 02.07.2019

 


 Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019

 

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.  4/2019,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2009 o výške mesačných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách a v školských zariadeniach

zriadených obcou Čierny Balog

 

   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie je  zverejnené vo formáte PDF v súbore na stiahnutie (kliknite na vyznačený text).

 

Vyvesené: 02.07.2019
Zverejnené na internetovej stránke obce od: 02.07.2019


 

Zmeny a doplnky č.4 k územnému plánu obce - zverejnenie návrhu

Obec Čierny Balog ako príslušný orgán územného plánovanie podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán oce Čierny Baloag a podľa § 22 citovaného zákona

 

oznamuje

prerokúvanie návrhu úpzemno plánovancej dokumentácie  ˇUzemný plán obce Čierny Balog, Zmeny a doplnky č. 4 (ďalej len "Návrh")

 

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Čierny Balog na verejné nahliadnutie po dobu

od 6. júna 2019  do 6. júla 2019.

 

     Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.ciernybalog.sk alebo www.erstar.sk.

     Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu na obecný úrad Čierny Balog,   Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog do 30 dní odo dňa oznámenia , to znamená do 6. júla 2019.

 

Pre zobrazenie resp. stiahnutie dokumentu kliknite na vyznačený nasledovný text:

 

 

Zverejnené 6.6.2019


 

Informácia o projekte Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog

     Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/ 2010 Z.z.“) za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity sa realizuje v obci Čierny Balog projekt pod názvom „Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k rómskych obydliam v obci Čierny Balog. Realizácia projektu prebieha v mesiacoch február – marec 2015.

     Cieľom dotácie je podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k 15 rómskym obydliam, ktoré sú postavené na pozemkoch vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky s poskytnutej dotácie budú použité na vyhotovenie geometrických plánov pod nelegálnymi obydliami a následný vklad do katastra nehnuteľností. Po realizácii projektu si budú môcť obyvatelia týchto obydlí odkúpiť uvedené pozemky.

Výška poskytnutej dotácie je 3700,00 Eur.


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.9.2019
Úvodná stránka