Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úpravy rozpočtu - 2012

Upravený rozpočet obce Čierny Balog k 31.12.2012

    Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12..2012 schválilo úpravy rozpočtu obce k 31.12.2012. Úpravy sú popísané v priloženom súbore na stiahnutie.

     Upravený rozpočet obce na roky 2012-2014 so stavom k 30.11.2012 je v priloženom súbore na stiahnutie:


 


 

Upravený rozpočet k 30.11.2012

 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.11..2012 schválilo úpravy rozpočtu obce k 30.11.2012 nasledovne:

 

Výdavky:

717001-0660-4300         budova – sklad Zahorka                                        + 10 500,- €
713004-0820-4300         reproduktory                                                          -      600,- €
717001-0640-4300         kofinancovanie rekonštrukcie verej, osvetlenia     -  10 000,- €
Výdavky spolu:                                                                                                    - 100 €

 

Celková úprava rozpočtu: 
Príjmy spolu po úprave:       2 889 314,36  €
Výdavky spolu po úprave:   2 882 516,00  € 

Úpravy rozpočtu boli prevedené rozpočtovým opatrením v zmysle § 14,ods.2/ , písm a/
zák.č.583/2004 Z.z.

 

V príjmovej časti rozpočtu a vo výdavkoch správy obecného úradu úpravy neboli, preto platí stav k 31.8.2012.

 

Upravený rozpočet obce na roky 2012-2014 so stavom k 30.11.2012 je v nasledujúcom súbore na stiahnutie: 

Upravený rozpočet k 31.8.2012

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.8.2012 schválilo úpravy rozpočtu obce k 30.6.2012 nasledovne:

 

Príjmy:

312001-111                    dotácia – ŠR Min.kultúry-fašiang                              + 1 500,- €
312001-111                    dotácia pre mater.školy Čierny Balog                       + 7 018,- €


Príjmy spolu:                                                                                                  + 8 518,- €

 

Výdavky:

632001-0911-4100         elektrická energia – materské školy                         - 2 000,- €
632001-0840-4100         energia dom smútku                                                    - 300,- €
614-0820-4100               odmeny – kultúrne podujatia                                      + 310,- €
635006-09111-4100       údržba – materské školy                                         + 2 000,- €
635-0760-4100               zdrav.stredisko – okná                                            + 3 500,- €
635-0809-4100               kult.dom – okná                                                       + 1 000,- €
717001-0610-4300         IBV Brezinka                                                          + 15 000,- €
716-0640-4300               projekt.ver..osvetlenie-prechody pre chodcov Krám   + 500,- €
717001-0640-4300         realizácia – prechody pre chodcov-osvetlenie         + 7 000,- €
717001-0451-4300         most Skalka – spolufinancovanie                            - 22 500,- €
714001-01116-4300       nákup osob.automobilu                                           -  1 000,- €
641001-0840-4100         príspevok Zahorke na údržbu MŠ                            + 8 000,- €
637004-09111-4100       kúrenie MŠ – Bioenergia                                           - 3 000,- €
641006-09121-4100       transfer pre ZŠ Jánošovka na bež.výdavky              - 7 000,- €
641001-0840-4100         príspevok pre Zahorku – údržba ZŠ Jánošovka       + 7 000,- €
                    
                                       
Výdavky spolu:                                                                                                + 8 510,- €


Príjmy spolu:       + 8 518 €
Výdavky spolu:    + 8 510 €

Celková úprava rozpočtu: 
Príjmy spolu po úprave:   2 889 314,36  €
Výdavky spolu po úprave:   2 882 616,00  €

 

Upravený rozpočet si môžete stiahnuť v tomto súbore.


 


 

Upraveny rozpočet obce k 30.6.2012

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.6.2012 schválilo úpravy rozpočtu obce k 30.6.2012 nasledovne:

 

Príjmy:

312001-13T1,T2      aktivačné práce – refundácia za r.2011                       + 1 044,20 €
312001-13T1,T2      terénna soc.práca – refundácia za r.2011-4.Q            +  6 096,61 €
322001-11S1,S2      ZŠ Jánošovka – rekonštrukcia – posledná platba       + 6 267,55 €
                              
Príjmy spolu:                                                                                           + 13 408,36 €

 

Výdavky:

716-0620-4300                   projekt – oporný múr Zahorka                             + 375,- €

635006-0620-4100             oprava domu služieb                                           + 4 000,- €

632001-0620-4100             palivo na vykurovanie – byty Dobroč                   + 6 000,- €
                                       
Výdavky spolu: ( obec )                                                                               + 10 375,-   €

 

Príjmy spolu:       + 13 408,36 €
Výdavky spolu:    + 10 375,00 €


Celková úprava rozpočtu: 


Príjmy spolu po úprave:   2 847 399,36  €
Výdavky spolu po úprave:   2 833 691,00  € 


Úpravy rozpočtu boli prevedené rozpočtovým opatrením v zmysle § 14,ods.2/ , písm b/
zák.č.583/2004 Z.z.

 

Upravený ropzočet je priložený v nasledovných súboroch na stiahnutie:


 


 

Upravený rozpočet k 31.3.2012

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.3.2012 upravilo rozpočet obce k 31.3.2012.

  

Schválené boli tieto úpravy:

  

Príjmy:

 - úhrada záverečnej žiadosti k projektu ZŠ Jánošovka + 40 000,- €
- kapitálový transfer – Úrad vlády SR – výstavba tržnice + 10 000,- €

Príjmy úprava vo výške spolu: + 50 000,- €

 

Výdavky:

- realizácia investície „Tržnica“ + 36 000,- € (ostatné výdavky - rozvoj obce)
- nákup pozemkov + 10 000,- € (výdavky - správa obecného úradu)
- kamerový systém pre obec – spolufinancovanie + 1 000,- € (ostatné výdavky - rozvoj obce)

Výdavky úprava vo výške spolu: ( obec ) + 47 000,- €

  

Príjmy celkové spolu po úprave:        2 867 388,00 €
Výdavky celkové spolu po úprave:     2 863 731,00 €
 

Zmeny sú zakompované v priložených súboroch na stiahnutie.


 


 

Upravený rozpočet obce k 31.1.2012

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.1.2012 upravilo rozpočet obce k 31.1.2012.

 

Schválené boli tieto úpravy:

 

- zníženie výdavkov na nákup pozemkov v obci - položka vo výdavkoch správy obecného úradu č. 711001 :   - 16610 EUR

- doplnenie položky v ostatných výdavkoch:

                         - rekonštrukcia - ul. Drevárska:    + 3000 EUR

                         - nákup budovy ČHŽ:                    + 13610 EUR

Výška celkových výdavkov rozpočtu zostala nezmenená.

 

Zmeny sú zakompované v priložených súboroch na stiahnutie. V príjmovej časti rozpočtu zmeny neboli, rozpočet príjmov zverejnený na podstránke ROZPOČET zostal nezmenený.


 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka