Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o informácie


    Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Čierny Balog musí byť zrejmé:

 

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

 

    Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

 

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

 

E-MAILOM
info@ciernybalog.sk
 
FAXOM
048/6304329
 
POŠTOU

 Obec Čierny Balog

Obecný úrad

Závodie 2/2

976 52 Čierny Balog

 
Telefonicky
048/6304310, 048/6304316
(v pracovných dňoch od 07.00 do 15.00, v stredu do 17.00, v piatok do 13.00)
 
OSOBNE

 Obecný úrad v Čiernom Balogu

v pracovných dňoch od 07.00 do 15.00, v stredu do 17.00, v piatok do 13.00

 

 

     Postup pri poskytovaní informácií upravuje vnútorný predpis Obecného úradu v Čiernom Balogu , ktorým je  Smernica č. 1/2009 o povinne zverejňovaných informáciách obcou Čierny Balog a o postupe pri poskytovaní informácií.

 

 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka