Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

projekt: 2008-2010

Záverečné vyhodnotenie projektu spojené s prípravou Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb

plagát s pozvánkoku na prezentáciu výsledkov projektu


 

Prvý rok realizácie projektu Terénna sociálna práca v obci Čierny Balog

     Projekt "Terénna sociálna práca v obci Čierny Balog" má svoj prvý rok v novom programovom období za sebou.

    Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čiernom Balogu dňa 23. apríla 2009 boli výsledky projektu prezentované v rámci programu zasadnutia spolu s vyhodnotením realizácie akčného plánu Komplexnej stratégie rozvoja rómskych osád v obci Čierny Balog. Potlesk poslancov a poslankýň obecného zastupiteľstva bol prejavom úcty k terénnej sociálnej práci a uznania.

     Pri príležitosti prvého roku realizácie projektu terénne sociálne pracovníčky a ich asistentky zorganizovali 29. apríla 2009 stretnutie všetkých terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov z okolitých obcí, ktoré tiež implementujú projekt terénnej sociálnej práce s podporou Európskeho sociálneho fondu. Zúčastnili sa zástupcovia obcí Telgárt, Šumiac, Pohorelá a mesta Tisovec, ale aj mesta Brezno, kde sa projekt práve rozbieha. Pozvanie prijali aj zástupcovia sprostredkovateľského orgánu, ktorým je Fond sociálneho rozvoja, a to Mgr. Martin Albert Botka, p. Švejdíková, p. Krajčíková  a Ing. Vladimír Oláh z Úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity.

     Terénni sociálni pracovníci prezentovali svoju prácu, výsledky a skúsenosti za uplynulý rok realizácie projektu. Podujatie bolo verejné, spestrili ho deti svojimi  vystúpeniami, krásnym spevom, tancou, hudbou a divadlom. Po skončení verejného programu a prestávke na obed pokračovala akcia vzájomnou diskusiou s hosťami a medzi terénnymi sociálnymi pracovníčkami a asistentkami navzájom.

 

Prezentácia na obecnom zastupiteľstve Prezentácia na obecnom zastupiteľstve

 

Prezentácia na obecnom zastupiteľstve Prezentácia v kultúrnom dome 29.4.2009

Prezentácia v kultúrnom dome Divadelné predstavenie v kultúrnom dome

 

      Prezentácie niektorých obcí prikladáme v súboroch na stiahnutie. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii.


 

Terénna sociálna práca v obci pokračuje - starší príspevok

Logo FSR                            Logo ESF                       Logo operačného programu

     

     Bol už neskorý marcový večer, keď sa na obecnom úrade ešte svietilo, keď sme sa všemožne snažili pripraviť a dokončiť projekt pokračovania terénnej sociálnej práce v obci Čierny Balog dovtedy označovanej ako komunitná sociálna práca. Museli sme stihnúť termín na predkladanie žiadostí, aby mohol projekt terénnej sociálnej práce pokračovať.

      Dnes po doručení písomného oznámenia o schválení projektu už konečne môžeme oznámiť, že naša snaha nebola márna a že projekt pokračuje. Dokonca sa nám podarilo vytvoriť ďalšie pracovné miesto. V minulom období bol v rámci projektu zamestnaný jeden komunitný sociálny pracovník a jeho dvaja asistenti. Dnes už zamestnávame dvoch terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí majú po jednom svojom asistentovi. Projekt je vymedzený na obdobie dvoch rokov a predstavuje nenávratný finančný príspevok na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov vo výške 1 907 500,- Sk. Obec sa na projekte bude podieľať sumou 95 375,- Sk, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených nákladov projektu. Terénnou sociálnou pracovníčkou je p. Mária Muránska s asistentkou Ľubicou Baranovou, druhou terénnou sociálnou pracovníčkou je sl. Iveta Turňová, ktorej asistentku robí p. Mária Donovalová.

 terénne sociálne pracovníčky a ich asistentky

      Sme radi, že sociálna oblasť v obci Čierny Balog zostáva i naďalej posilnená terénnou sociálnou prácou. Jej cieľom je najmä:


Aktivizovať cieľové skupiny:

* zvýšením záujmu a zapojením do riešenia problémov
* zameraním sa na svojpomoc
* zvýšením sociálnej mobility

Zlepšenie sociálnych návykov cieľových skupín:

* zlepšením hygieny a starostlivosti o rodinu
* zlepšením hospodárenia v rodine
* znížením sociálno-patologických javov v rodine a komunite
* zlepšením školskej dochádzky

Socializácia cieľových skupín:

* integrácia Rómov do spoločnosti
* zvýšenie záujmu o veci verejné–
* upevnenie pracovných návykov, sociálnych zručností
* zvýšenie hodnoty vzdelania u Rómov

    Terénni sociálni pracovníci sú určení na vyhľadávanie a riešenie sociálnych problémov v rómskych osadách ale aj v celej obci v spolupráci so sociálnou pracovníčkou obce a Komunitným centrom, n.o.. Uvítame podnety a upozornenia na potrebu riešenia konkrétneho problému od každého, či už osobne alebo prostredníctvom schránky na anonymné podania umiestnenej na prízemí obecného úradu.
Oficiálny názov projektu: Terénna sociálna práca v obci Čierny Balog
Kód ITMS: 27120130174
Operačný program: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Číslo výzvy: OP ZaSI - FSR - 2007/2.1/01

Kontaktná osoba pre projekt: Mgr. Božena Berčíková, t.č.: 048//6304325

 

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Euróspkeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

14.10.2019
Úvodná stránka