Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2019/00943Vydanie súhlasu na výrub drevín: 7 ks jedľa na pozemku, parcela KN-C 3560/5 zast. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Ing. Zaujec Roman a manž. Alena, bytom Jarok, Hlavná ulica 820/16309.08.201919.08.2019
OCÚ-ČB-S2019/00937Vydanie súhlasu na výrub drevín: 5 ks SMREK a 2 ks BREZA na pozemku, parcela KN-E 9184/1 ost. pl. a KN-E 9174 ost. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Dekrét Vojtech, Brezno - Nálepkova 38 13.8.201920.8.2019
OCÚ-ČB-S2019/00983Vydanie súhlasu na výrub drevín: 3 ks BREZA a 1ks BOROVICA na pozemku, parcela KN-C 1129 zast. pl. a KN-C 1128 ttp v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Turňová Daša, bytom Čierny Balog - Jergov 16513.8.201920.8.2019

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

18.9.2019
Úvodná stránka