Prechod na navigáciu Hlavné menu

Archív neplatných VZN

Účinnosť od: 16.3.2010

1/2010


 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Čierny Balog VZN_1_2010_novela_nakladanie_s_odpadmi,schvalene 25.02.2010.pdf VZN_1_2010_novela_nakladanie_s_odpadmi,schvalene 25.02.2010.pdf (91.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2009

5/2008


 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o miestnych daniach VZN_5_2008 miestne dane 2009, schválené 11.12.2008.rtf VZN_5_2008 miestne dane 2009, schválené 11.12.2008.rtf (171.6 kB)

 
Účinnosť od: 16.4.2008

2/2008


 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog

č. 2/2008
O POSKYTOVANÍ
DOTÁCIÍ, NÁVRATNÝCH FINANČNÝCH VÝPOMOCÍ
A PLATENÍ ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV
VZN 2_2008 dotacie-schválené 27.3.2008.rtf VZN 2_2008 dotacie-schválené 27.3.2008.rtf (92.2 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2008

7/2007


 
ÚPLNÉ ZNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ČIERNY BALOG č. 5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Úplné znenie _VZN_poplatok za TKO_5.2006.rtf Úplné znenie _VZN_poplatok za TKO_5.2006.rtf (85.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2008

6/2007


 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog
č. 6/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
z domácností
na území obce Čierny Balog
VZN 6_2007 nakladanie s odpadmi 2008, schválené 13.12.2007.rtf VZN 6_2007 nakladanie s odpadmi 2008, schválené 13.12.2007.rtf (150.7 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2008

5/2007


 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČIERNY BALOG č. 5/2007,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 5/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
VZN 5_2007 Novela_poplatok TKO 2008_schválená 13.12.2007.rtf VZN 5_2007 Novela_poplatok TKO 2008_schválená 13.12.2007.rtf (25.2 kB)

 

dnes je: 11.12.2017

meniny má: Hilda

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

11.12.2017
Úvodná stránka