Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

 

 

Položka 59

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby


a) pre fyzické osoby ............................................................................ 6,50 € / 195,82 .- Sk
b) pre právnické osoby ...................................................................... 16,50 € / 497,08 .- Sk


Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

 

 

a) na stavby na bývanie


1. na stavbu rodinného domu ............................................................... 33 € / 994,16 .- Sk
2. na stavbu bytových domov ............................................................ 66 € / 1988,32 .- Sk


b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),


1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m² ............................................... 23 € / 692,90 .- Sk
2. ak zastavaná plocha presahuje 25m² ................................................. 39,50 € / 1190 .- Sk


c) zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ....................................................................... 23 € / 692,90 .- Sk


d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ................................................................................... 16,50 € / 497,08 .- Sk


e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................. 23 € / 692,90 .- Sk


f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ..................................................................................... 16,50 € / 497,08 .- Sk


g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane ............................................................................................ 33 € / 994,16 .- Sk


nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane .................................................. 49,50 € / 1491,24 .- Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ....................................................... 66 € / 1988,32 .- Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane .................................................. 116 € / 3494,62 .- Sk
nad 100 mil. Sk .................................................................................. 199 € / 5995,07 .- Sk


h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie .......................................................... 16,50 € / 497,08 .- Sk


i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných
stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .............................. 33 € / 994,16 .- Sk


Položka 62

a) Žiadosť o povolenie


1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 6O ............................................................... 16,50 € / 497,08 .- Sk


2. na odstránenie stavby ..................................................................... 6,50 € / 195,82 .- Sk


3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ....................................................................................................... 49,50 € / 1491,24 .- Sk


4. terénnych úprav .............................................................................. 6,50 € / 195,82 .- Sk
na odstránenie objektu dopravnej stavby ............................................ 16,50 € / 497,08 .- Sk
terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ........................ 16,50 € / 497,08 .- Sk


b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .............................................. 99,50 € / 2997,54 .- Sk


c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .............................. 16,50 € / 497,08 .- Sk


Položka 62a

a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom


do 1,5 mil. Sk vrátane ........................................................................ 16,50 € / 497,08 .-Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ........................................................ 23 € / 692,90 .- Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ......................................................... 33 € / 994,16 .- Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane .................................................... 66 € / 1988,32 .- Sk
nad 100 mil. Sk ............................................................................... 99,50 € / 2997,54 .- Sk


b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby................ 16,50 € / 497,08 .- Sk
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby .................... 33 € / 994,16 .- Sk


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.10.2019
Úvodná stránka