Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

Výsledky komunálnych volieb v obci Čierny Balog

    V priloženom súbore na stiahnutie zverejňujeme výsledky komunálnych volieb v obci Čierny Balog.

 

Zverejnené 16.11.2014


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

 

     Miestna volebná komisia prvýkrát zasadla dňa 24.9.2014. Preskúmala kandidátne listiny na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce a vykonala registráciu kandidátov. Zaregistrovaní kandidáti sú uvedení vo vyhlásení kandidatúry (kliknite na vyznačený text).

 

 

 

 

Zverejnené dňa 25.9.2014


 

Vyhlásenie termínu volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda národnej rady SR stanovil rozhodnutím termín konania volieb do orgánov samosprávy obcí na 15. novembra 2014.


 

Volebné okrsky a sídla volebných miestností pre komunálne voľby 2014

    Pre voľby do orgánov samosprávy obcí bolo určených 5 volebných obvodov, ktoré budú tvoriť zároveň volebné okrsky. V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určil starosta obce volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:


 

 Informácia zapisovateľa MVK k doručovaniu kandidátnych listín

 

     Kandidátne listiny na poslanca obecného zastupiteľstva alebo na starostu obce ako aj delegačné listiny do miestnej volebnej komisie je možné doručiť do 21.9.2014 nasledovne:

  • v pracovných dňoch počas úradných hodín obecného úradu, poschodie, č.dverí 6
  • v sobotu 20.9.2014 - len vo výnimočných prípadoch po 18.00 hod. po telefonickom dohovore so zapisovateľom - 0905633808.
  • v nedeľu 21.9.2014 od 15.00 hod. na obecnom úrade.

 

UPOZORNENIE:

     Kandidátne listiny sa predkladajú v dvoch rovnopisoch, vyhlásenia kandidátov taktiež v dvoch rovnopisoch.

     Nezávislí kandidáti predkladajú petíciu v jednom vyhotovení. Žiadame nezávislých kandidátov, aby dôsledne odkontrolovali obsah a náležitosti petície, najmä úplnosť údajov o trvalom pobyte podpísaných voličov - obec, ulica, číslo domu.

Určenie volebných obvodov a počtu volených poslancov

 

     Obecné zastupiteľstvo v Čiernom Balogu na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2014 určilo uznesením č. 57/2014 pre voľby do orgánov samosprávy obce Čierny Balog v roku 2014  5 volebných obvodov. V zmysle §9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení nesk. predpisov zverejňujeme určenie volebných obvodov a počet poslancov, ktorí majú v nich byť zvolení:

 

  1. Volebný obvod č. 1 Čierny Balog – miestna časť Čierny Balog

          Vo volebnom obvode č. 1 budú zvolení 2 poslanci.

  1. Volebný obvod č. 2 Jánošovka - miestna časť Jánošovka

          Vo volebnom obvode č. 2 budú zvolení 2 poslanci.

  1. Volebný obvod č. 3 Pusté, Dobroč – miestne časti Pusté a Dobroč

          Vo volebnom obvode č. 3 budú zvolení 4 poslanci.

  1. Volebný obvod č. 4 Komov, Fajtov– miestne časti Komov a Fajtov

          Vo volebnom obvode č. 4 budú zvolení 2 poslanci.

  1. Volebný obvod č. 5 Krám, Medveďov – miestne časti Krám a Medveďov

          Vo volebnom obvode č. 5 budú zvolení 3 poslanci.

 

Informácia o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

 

     V zmysle § 11a, ods. 2, písm. c) zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov starosta obce Čierny Balog vymenoval za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Čiernom Balogu Mgr. Róberta Hlaváčika.

Kontakt na zapisovateľa MVK:

Telefón: 048/6304316, 0905633808

E-mail: info@ciernybalog.sk

 

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE

 

     V zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme počet obyvateľov obce Čierny Balog. Ku dňu 20.08.2014 eviduje obec Čierny Balog     5 147    obyvateľov s trvalým pobytom na území obce.

 

Zverejnené 21.8.2014

 

 

 

   

 

     Volebné okrsky a ich sídla určí starosta obce v zákonnej lehote.

 

Zverejnené 27.8.2014


 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.10.2019
Úvodná stránka