Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

 


 

Upútavky na oznamy

Detská ambulancia Čierny Balog - MUDr.Ťažká - DOVOLENKA

Z dôvodu odstávky elektrickej energie nebude zajtra - streda 20.7.2019 - ordinovať ani MUDr. Ťažká - Detská ambulancia Čierny Balog. Zastupovať bude MUDr. Kvačkajová - Detská ambulancia Brezno - Mazorník. 
viac...

Zverejnené 16.7.2019


 

MUDr. Juraj Pepich - DOVOLENKA

MUDr. Juraj Pepich upozorňuje svojich pacientov, že v stredu 17.júla 2019 nebude ordinovať. Súrne prípady ošetri MUDr. Psotka - Ambulancia v Brezne. 
Zároveň upozorňuje, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v termíne  od 22.júla 2019 do 2.augusta 2019.  Zastupovať bude MUDr. Psotka - Ambulancia v Brezne. 
viac...

Zverejnené 15.7.2019


 

Výmena papiera

Rozpis výmeny papiera dňa 23. 7. 2019
15:00 - 15:20hod. Nový Krám, Jednota
15:20 - 15:40 hod. Starý Krám, Jednota
15:50 - 16:10 hod. Medveďov, otočka autobusu
16:10 - 16:30 hod. Medveďov,  Jednota
16:40 - 17:00 hod. Č. Balog, zdravotné stredisko    
17:00 - 17:30 hod  Č. Balog, nákupné stredisko
 
Rozpis výmeny papiera dňa 24. 7. 2019
15:00 - 15:30 hod. Dobroč, odbočka Páleničné
...viac...

Zverejnené 15.7.2019


 

Sociálny taxík - DOVOLENKA

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu čerpania dovolenky  v termíne od 12.júla 2019 do 27.júla 2019 nebude  SOCIÁLNY TAXÍK pre obyvateľov obce Čierny Balog   poskytovať svoje služby. 
viac...

Zverejnené 10.7.2019


 

Lekáreň Čierny Balog

Oznámenie o dočasnom uzavretí lekárne
Oznamujeme občanom, že lekáreň v Č. Balog je dočasne uzavretá z dôvodu zmeny prevádzkovateľa lekárne.Predpokladaný termín znovuotvorenia lekárne je 2.9.2019. Dovtedy je možné využiť ponuku spoločnosti Srnkapharm, s.r.o. alebo ktorejkoľvek inej lekárne v Brezne.
Ďakujeme obyvateľom za trpezlivosť a pochopenie.
"Spoločnosť Srnkapharm s.r.o. - prevádzkovateľ lekárne v Čiernom Balogu ďakuje v ...viac...

Zverejnené 4.7.2019


 

Oznámenie o vyhlásení schválených Všeobecne záväzných nariadení

       Na elektronickej úradnej tabuli je zverejnené schválené 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Balog v znení neskorších zmien.     Všeobecne záväzné nariadenie č.  4/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úh ...viac...

Zverejnené 2.7.2019


 

ZMENA V ODVOZE ODPADU

 
Obecné zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo avizovanú zmenu v odvoze odpadu. To znamená, že odpad sa bude odvážať každý druhý týždeň v nepárnych týždňoch. Zmena začne platiť na konci júna, v dňoch 24. – 26. júna sa odpad prvý krát neodváža. Verím, že si na túto zmenu zvykneme bez nedorozumení a problémov.
Stále platí, že akýkoľvek odpad z domácností je možné priviezť na zberný dvor Zahorky od pondelka do piatku počas prac ...viac...

Zverejnené 25.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  1/2019,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
 
Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznač ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenie

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 
Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš
                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 
viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na Dobroči

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):
 
Revitalizácia centra obce  
Autobusová zastávka a občianska vybavenosť v m.č. Dobroč - križovatka ul. P. Jilemnického, Zadná, Strakovo. viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

22.7.2019
Úvodná stránka