Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

 Otvorenie cyklocesty - plagát


 

Upútavky na oznamy

Lekáreň Čierny Balog

Oznámenie o dočasnom uzavretí lekárne
Oznamujeme občanom, že lekáreň v Č. Balog je dočasne uzavretá z dôvodu zmeny prevádzkovateľa lekárne.Predpokladaný termín znovuotvorenia lekárne je posledný septembrový týždeň. Dovtedy je možné využiť ponuku spoločnosti Srnkapharm, s.r.o. alebo ktorejkoľvek inej lekárne v Brezne.
 
viac...

Zverejnené 4.7.2019


 

Odpisy stavu vodomerov

Oznámenie termínu odpočtov

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :
 
 oznamuje občanom  obce Čierny Balog, že v dňoch 02.09.-18.09.2019 budú pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našej obci . ďalej
 
žiada  občanov:  
-  o sprístupnenie vodomeru k odpočtu
-  o odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov,
-  o odstránenie  rôznyc ...viac...

Zverejnené 30.8.2019


 

Preventívne protipožiarne kontroly v obci

Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch august - november 2019 sa budú v obci vykonávať preventívne protipožiarne kontroly domov a budov okrem bytov. KOntroly budú vykonávať trojčlenné kontrolné skupiny poverené starostom obce, ktoré sú povinné sa preukázať písomným poverením starostu obce. Žiadame o ústretovosť a spoluprácu vlastníkov domov s kontrolnými skupinami. 
Viac v priloženom ozname. 
viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

ZMENA V ODVOZE ODPADU

 
Obecné zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo avizovanú zmenu v odvoze odpadu. To znamená, že odpad sa bude odvážať každý druhý týždeň v nepárnych týždňoch. Zmena začne platiť na konci júna, v dňoch 24. – 26. júna sa odpad prvý krát neodváža. Verím, že si na túto zmenu zvykneme bez nedorozumení a problémov.
Stále platí, že akýkoľvek odpad z domácností je možné priviezť na zberný dvor Zahorky od pondelka do piatku počas prac ...viac...

Zverejnené 25.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  1/2019,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
 
Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznač ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenie

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 
Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš
                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 
viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na Dobroči

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):
 
Revitalizácia centra obce  
Autobusová zastávka a občianska vybavenosť v m.č. Dobroč - križovatka ul. P. Jilemnického, Zadná, Strakovo. viac...

Zverejnené 11.7.2018


 
Položky 1-5 z 31

Kultúra a šport

24.9.2019   15:00

Otvorenie cyklocesty - plagát.jpg

Čierny Balog - m.č. Krám - Hrončianska dolina

Otvorenie novej cyklocesty s Paulínou Fialkovou

Obec Čierny Balog v spolupráci s OZ Vydra a OOCR Horehronie

vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie novej cyklocesty. Viac informácií je na priloženom plag ...


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

20.9.2019
Úvodná stránka