Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov - zverejnenieVytlačiť
 

OBEC ČIERNY BALOG

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a § 9a ods.1 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov

 

VYHLASUJE

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

na predaj troch pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Medveďov, ul. Bexeľ v blízkosti lyžiarskeho strediska vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 9895/202 ttp o výmere 883 m2 a pozemky parc. KN-C č. 9895/203 a 9895/204 ttp obidva s výmerou po 800 m2. Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené na individuálnu bytovú výstavbu. Každý pozemok sa predáva jednotlivo.

 

Súťažné podmienky sú zverejnené na úradnej tabuli pred obecným úradom a na internetovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text). 


 

Zverejnené 1.10.2019


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.10.2019
Úvodná stránka