Prechod na navigáciu Hlavné menu

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - odpredaj pozemku Vytlačiť
 

              Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších a to:

„Odpredaj pozemku, parc. KN – C č. 4056/2 záhrady o výmere 727 m2

zapísaného na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog vlastník Obec Čierny Balog (časť Krám).

 

Úplné znenie zámeru je zverejnené na elektronickej úradnej tabuli a na úradnej tabuli pred obecným úradom.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu 4.1.2018

 


 

Zverejnené 4.1.2018


 

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.6.2018
Úvodná stránka