Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZVEREJNENIE ZÁMEROV OBCE - odpredaj pozemku a prenájom pozemku Vytlačiť
 

              Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  na ods. 9 zákona SNR

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších na odpredaj častí pozemkov v miestnej časti Komov - Latky, ul. Školská a na prenájom časti pozemku na ul. Drevárska.

 

Úplné znenie zámerov je zverejnené na elektronickej úradnej tabuli a na úradnej tabuli pred obecným úradom.

 

Zverejnené v Čiernom Balogu 2.8.2018

 


 

Zverejnené 2.8.2018


 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

19.3.2019
Úvodná stránka