Prechod na navigáciu Hlavné menu

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - prenájom pozemkuVytlačiť
 

    Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle §-u 9a ods. 9 , písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce na:

„Prenájom časti pozemku, parcela KN-C 9895/1 o výmere 9 m2 (podľa geom. plánu čz. 00634808-421/17 označenú ako pozemok, parcela KN-C 9895/298) v kat.  úz.  Č.Balog za účelom umiestnenia technológie mobilného operátora O2 Slovakia, s.r.o. – verejnoprospešnej telekomunikačnej služby. Umiestnením technológie sa zvýši kvalita poskytovanej služby mobilného operátora, pozemok sa nachádza vedľa existujúceho objektu televízneho prevádzača spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava.

 

Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 2.11.2017


 

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.6.2018
Úvodná stránka