Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zverejnenie zámeru obce - prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb Vytlačiť
 

Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Domu služieb v Čiernom Balogu, Hlavná 197/19 vo vlastníctve obce Čierny Balog zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog o celkovej výmere 64,4 m2 (predajné priestory 42,3 m2, sklad 17,4 m2, chodba a soc. zariadenie v podiele 11,7 m2) - terajšia pizzeria Castoro.

 

Úplné znenie zámeru s bližšími podmienkami je zverejnené na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 8.11.2017


 

dnes je: 24.3.2018

meniny má: Gabriel

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

24.3.2018
Úvodná stránka