Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vyhlásenie všeobecne záväzných nariadení obce - NOVÉ !Vytlačiť
 

    Obecný úrad Čierny Balog podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlasuje schválené všeobecne záväzného nariadenia obce, a to

 

  1. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2017,  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Balog v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a č. 5/2016.
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 3/2017, ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č.  4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

        Všeobecne záväzného nariadenia sú zverejnené na úradnej tabuli pred obecným úradom a na stiahnutie na ELEKTRONICKEJ ÚRADNEJ TABULI.

 


 

 


 

Zverejnené 28.11.2017


 

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

23.5.2018
Úvodná stránka