Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

 


 

Upútavky na oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Ing. František Budovec zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra 2019, t.j. vo štvrtok o 16.15 h v zasadacej miestnosti obecného úradu. Návrh v programu je zverejnený na úradnej tabuli pred obecným úradom, v priloženej pozvánke a s ostatnými predkladanými materiálmi na podstránke SAMOSPRÁVA - ZASADNUTIA OcZ.
viac...

Zverejnené 18.10.2019


 

Poplatok za komunálne odpady

Upozorňujeme občanov, že splatnosť 2. splátky poplatku za komunálny odpad je 31.10.2019 ! 
viac...

Zverejnené 11.10.2019


 

ZBER ODPADU

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
TEXTIL A ŠATSTVO
14. 10. 2019 – 16. 10. 2019
 Zber sa prevádza  po trasách tak,  ako sa zbiera
 pevný domový odpad.
Odpad je potrebné vyložiť na priestranstvá
pred rodinné domy.
 
ELEKTROODPAD
 
21. 10. 2019 -23. 10. 2019
Zber sa prevádza sa po trasách tak,  ako sa zbier ...viac...

Zverejnené 1.10.2019


 

Výkup hríbov

Na adrese  Čierny Balog - Medveďov, ul. Partizánska  1513/102 vykupujú hríby - 1. a 2. triedu, nečistené.  Počas pracovných dní vykupujú po 15.00 h ... 
viac...

Zverejnené 1.10.2019


 

Výsledky žrebovacej súťaže pri príležitosti otvorenia cyklocesty Č. Balog - Hronec

V prílohe tohto oznámenia zverejňujeme výsledky žrebovacej súťaže, do korej sa mohli zapojiť účastníci slávnostného otvorenia cyklocesty Čierny Balog - Hronec, ktoré sa konalo včera - 24.9.2019. Výhercom gratulujeme. Budeme ich kontaktovať na nimi uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle. 
viac...

Zverejnené 25.9.2019


 

LISOVANIE

Základná organizácia zväzu záhradkárov Čierny Balog oznamuje občanom, že prevádza v Dome ovocinárov na Jánošovke lisovanie jabĺk každú sobotu od 08.00 hod. do 12.00 hod  od 28.septembra do 26. októbra vrátane 2019.  
Cena vylisovaného muštu je 20 centov za 1 liter. Jablká na lisovanie treba doniesť umyté, z vreca jabĺk  sa vylisuje  približne 17 – 20 l muštu.
viac...

Zverejnené 24.9.2019


 

Preventívne protipožiarne kontroly v obci

Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch august - november 2019 sa budú v obci vykonávať preventívne protipožiarne kontroly domov a budov okrem bytov. KOntroly budú vykonávať trojčlenné kontrolné skupiny poverené starostom obce, ktoré sú povinné sa preukázať písomným poverením starostu obce. Žiadame o ústretovosť a spoluprácu vlastníkov domov s kontrolnými skupinami. 
Viac v priloženom ozname. 
viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

ZMENA V ODVOZE ODPADU

 
Obecné zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo avizovanú zmenu v odvoze odpadu. To znamená, že odpad sa bude odvážať každý druhý týždeň v nepárnych týždňoch. Zmena začne platiť na konci júna, v dňoch 24. – 26. júna sa odpad prvý krát neodváža. Verím, že si na túto zmenu zvykneme bez nedorozumení a problémov.
Stále platí, že akýkoľvek odpad z domácností je možné priviezť na zberný dvor Zahorky od pondelka do piatku počas prac ...viac...

Zverejnené 25.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  1/2019,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
 
Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznač ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenie

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 
Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš
                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 
viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na Dobroči

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):
 
Revitalizácia centra obce  
Autobusová zastávka a občianska vybavenosť v m.č. Dobroč - križovatka ul. P. Jilemnického, Zadná, Strakovo. viac...

Zverejnené 11.7.2018


 
Položky 21-12 z 12

Kultúra a šport

24.10.2019   10:00

Október _mesiac_úcty_k_sarším.png

Kultúrny dom Čierny Balog

Október - mesiac úcty k starším

Obec Čierny Balog

Pozývame vás na spoločné stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24.októbra 2019 o d 10.0 ...


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.10.2019
Úvodná stránka