Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

Regionálny produkt - pozvanka.jpg


 

Upútavky na oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

     Ing. František Budovec starosta obce Čierny Balog podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a tridsiate šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2017 (t.j. vo štvrtok) o 14.00 h v obradnejj miestnosti obecného úradu. Bližšie informácie o programe rokovania nájdete v priloženej pozvánke a na podstránke obecné zastupiteľstvo ...viac...

Zverejnené 7.12.2017


 

Zverejnenie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce - NOVÉ !

    Obecný úrad Čierny Balog ako navrhovateľ zverejňuje v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh všeobecne záväzného nariadenia obce, a to
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2017,  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Balog v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a č. 5/2016. Návrh ...viac...

Zverejnené 28.11.2017


 

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

Informujeme občanov, že na elektronickej úradnej tabuli a na úradnej tabuli obce pred obecným úradom je zverejnený návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020.
viac...

Zverejnené 28.11.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené z ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

dnes je: 11.12.2017

meniny má: Hilda

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

11.12.2017
Úvodná stránka