Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

 


 

Upútavky na oznamy

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - odpredaj pozemkov

  
Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog č. 64/2017 zo dňa 24.8.2017 zverejňuje zámer obce na PRIAMY ODPREDAJ pozemkov:
-  parcela KN – C č. 7470/18 trvalý trávny porast o výmere 328 m2
-  parcela KN – C č. 7470/36 trvalý trá ...viac...

Zverejnené 10.10.2017


 

Oznámenie o obmedzení autobusovej dopravy v časti FAJTOV

Z dôvodu prác na výstavbe kanalizácie bude prerušená autobusová doprava v úseku Fajtov Jednota – Jánošovka Vepor v dňoch 10. – 13. októbra v čase od 7,00 do 18,00 hodiny. V prípade predĺženia prác na ďalšie dni vás budeme včas informovať.
viac...

Zverejnené 10.10.2017


 

Voľby do orgánov BBSK - uverejnenie zoznamu kandidátov

     V súlade s volebným kódexom zverejňujeme zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja a na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.
      Zoznamy kandidátov sú uverejnené na podstránke VOĽBY DO VÚC (kliknite na vyznačený text).
 
     Upozorňujeme voličov, že v týchto voľbách sa voličské preukazy nevydávajú, preto nie je možné voliť v inom volebnom okrsku, než je ten, v ktorom ...viac...

Zverejnené 9.10.2017


 

Výmena papiera

Rozpis výmeny papiera dňa 17. 10. 2017
15:00 - 15:20hod. Nový Krám, Jednota
15:20 - 15:40 hod. Starý Krám, Jednota
15:50 - 16:10 hod. Medveďov, otočka autobusu
16:10 - 16:30 hod. Medveďov,  Jednota
16:40 - 17:00 hod. Č. Balog, zdravotné stredisko    
17:00 - 17:30 hod  Č. Balog, nákupné stredisko
 
Rozpis výmeny papiera dňa 18. 10. 2017
15:00 - 15:30 hod. Dobroč, odbočka Páleničné
...viac...

Zverejnené 6.10.2017


 

Zber odpadu

 
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
09.10.2017-11.10.2017
Prevádza sa so zberom pevného domového odpadu. Odpad je potrebné vyložiť na priestranstvá
pred rodinné domy.
 
ELEKTROODPAD
16.10.-18.10.2017
Prevádza sa so zberom pevného domového odpadu. Odpad je potrebné vyložiť na priestranstvá
pred rodinné domy.
 
...viac...

Zverejnené 7.9.2017


 

Lisovanie jabĺk

Základná organizácia zväzu záhradkárov Čierny Balog oznamuje občanom, že prevádza v Dome ovocinárov na Jánošovke lisovanie jabĺk a to  každú sobotu od 08.00  do 12.00 h  až do 28. októbra 2017.
Cena vylisovaného muštu je 15 centov za 1 liter. Jablká na lisovanie treba doniesť umyté, z vreca jabĺk  sa vylisuje  približne 17 – 20 l muštu.
viac...

Zverejnené 22.9.2017


 

Vykurovacia sezóna začala ...

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Každoročne dochádza k veľkému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že vyhasne a ...viac...

Zverejnené 29.9.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené z ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Kultúra a šport

20.8. - 28.10.2017   0:00

Tatran dorast rozpis.jpg

Ihrisko TJ Tatran Čierny Balog - Jánošovka

Rozpis futbalových zápasov

TJ Tatran Čierny Balog

Podrobný rozpis zápasov TJ Tatran Čierny Balog - dorast


 

20.8. - 28.10.2017   0:00

Tatran muži B.jpg

Ihrisko TJ Tatran Čierny Balog - Jánošovka

Rozpis futbalových zápasov

TJ Tatran Čierny Balog

Podrobný rozpis zápasov - muži B


 

dnes je: 17.10.2017

meniny má: Hedviga

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

17.10.2017
Úvodná stránka