Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

Plagát SNP 2019.jpg

SPORTOVY_DEN_BALOG2019.jpg


 

Upútavky na oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Upozorňujeme občanov, že v obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distiribučnej sústavy prevádzkovateľa.
V utorok  20.augusta  2019 od 8.00 do 16.00 h bude bez elektrickej energie ulica
Bánik Bexeľ Do Doliny Hlavná od č. 1 po č. 60 Jergov Krátka Mlynská od č. 1 po 87 Partizánska Závodie od č. 31 po 50  
V stredu 21. augusta 2019 od 8.30 do 15.30 h bude bez e ...viac...

Zverejnené 8.8.2019


 

Dovolenka zdravotnej sestry p. Šulekovej

Zdravotná sestra MUDr. Hudeca - Bc. Šuleková - nebude v týždni od 19. - 23.8.2019 na ambulancii z dôvodu čerpania dovolenky. MUDr. Hudec bude ordinovať podľa ordinačných hodín. 
viac...

Zverejnené 19.8.2019


 

Preventívne protipožiarne kontroly v obci

Oznamujeme verejnosti, že v mesiacoch august - november 2019 sa budú v obci vykonávať preventívne protipožiarne kontroly domov a budov okrem bytov. KOntroly budú vykonávať trojčlenné kontrolné skupiny poverené starostom obce, ktoré sú povinné sa preukázať písomným poverením starostu obce. Žiadame o ústretovosť a spoluprácu vlastníkov domov s kontrolnými skupinami. 
Viac v priloženom ozname. 
viac...

Zverejnené 14.8.2019


 

Lekáreň Čierny Balog

Oznámenie o dočasnom uzavretí lekárne
Oznamujeme občanom, že lekáreň v Č. Balog je dočasne uzavretá z dôvodu zmeny prevádzkovateľa lekárne.Predpokladaný termín znovuotvorenia lekárne je 2.9.2019. Dovtedy je možné využiť ponuku spoločnosti Srnkapharm, s.r.o. alebo ktorejkoľvek inej lekárne v Brezne.
Ďakujeme obyvateľom za trpezlivosť a pochopenie.
"Spoločnosť Srnkapharm s.r.o. - prevádzkovateľ lekárne v Čiernom Balogu ďakuje v ...viac...

Zverejnené 4.7.2019


 

ZMENA V ODVOZE ODPADU

 
Obecné zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo avizovanú zmenu v odvoze odpadu. To znamená, že odpad sa bude odvážať každý druhý týždeň v nepárnych týždňoch. Zmena začne platiť na konci júna, v dňoch 24. – 26. júna sa odpad prvý krát neodváža. Verím, že si na túto zmenu zvykneme bez nedorozumení a problémov.
Stále platí, že akýkoľvek odpad z domácností je možné priviezť na zberný dvor Zahorky od pondelka do piatku počas prac ...viac...

Zverejnené 25.6.2019


 

Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vyhlasuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  1/2019,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čierny Balog
 
Schválené VZN je zverejnená na úradnej tabuli pred obecným úradom a na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznač ...viac...

Zverejnené 3.6.2019


 

Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov na ul. Závodie - vyhlásenie

Obec Čierny Balog vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov v k.ú. Čierny Balog v miestnej časti Čierny Balog, ulica Závodie vedených na LV č. 1360 – parcely KN-C č. 129/40 ttp o výmere 1036 m2 a 129/41 ttp o výmere 1166 m2 (ďalej len „súťaž“). Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Čierny Balog a v územnom pláne obce sú určené ako plochy trvalých trávnych porastov  využívané pre poľnohospodárske činnosti vo forme kosenia a pasenia. ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Zubná ambulancia Čierny Balog - MUDr. KOVÁČIKOVÁ

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia v Čiernom Balogu upozorňuje svojich pacientov, že neordinuje až do odvolania a to z dôvodu onemocnenia. 
Zastupuje MUDr. Kováčiková - ambulancia Beňuš
                 MUDr. Veissová - ambulancia Hronec  -  okrem stredy ! 
viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácia o plánovaných projektoch - centrum obce, zastávka a vybavenosť na Dobroči

Dávame do pozornosti verejnosti informácie o projektoch na rekonštrukciu verejných priestranstiev v obci vrátane situácie navrhovaného riešenia, ktorú si môžete pozrieť, a to (kliknite na vyznačený text):
 
Revitalizácia centra obce  
Autobusová zastávka a občianska vybavenosť v m.č. Dobroč - križovatka ul. P. Jilemnického, Zadná, Strakovo. viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

Kultúra a šport

24.8.2019   8:30

SPORTOVY_DEN_BALOG2019.jpg

Čierny Balog - Dobroč na viacúčelovom ihrisku

Športový deň pre všetky vekové skupiny - 7. ročník

SEVEN BAR

Športový deň - športové súťaže a turnaje pre všetky vekové skupiny, volejbalový turnaj


 

7.9.2019   10:00

A3_plagat-3 oprava.jpg

Čierny Balog

Balocký bačovský deň

Obec Čierny Balog

V sobotu 7.septembra 2019 sa uskutoční už 12. ročník Bačovského dňa


 

7.9.2019   10:00

A3_plagat_handlovacka-1.jpg

Kultúrny dom Čierny Balog

Krojová handľovačka na Handľoch

Folklórna skupina Kýčera

Burza krojov, remeslá, hand made výrobcovia, škola tanca - v sobotu 7.9.2019


 

Kultúra a šport

31.8.2019   7:00

SKM_C224e19080908270_0001.jpg

Klenovský Vepor

Pochod vďaky po stopách SNP - 46. ročník

Turistický oddiel a obec Čierny Balog

V sobotu 31.augusta 2019 vás pozývame na 46. ročník Pochodu vďaky po stopách SNP ...


 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Kalendár zberu o odvozu komunálneho odpadu

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

24.8.2019
Úvodná stránka