Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vitajte na stránkach obce Čierny Balog

  Logo SKI Cierny Balog       logo Čiernohronskej železnice         logo Vydry, n.o.       logo Vydrovskej doliny        logo Lesníckeho skanzenu      Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

 

 


 

Upútavky na oznamy

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

     Ing. František Budovec starosta obce Čierny Balog podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a tridsiate piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 23. novembra 2017 (t.j. vo štvrtok) o 16.15 h v obradnejj miestnosti obecného úradu. Bližšie informácie o programe rokovania nájdete v priloženej pozvánke a na podstránke obecné zastupiteľstvo ...viac...

Zverejnené 16.11.2017


 

Lekáreň v Čiernom Balogu

Oznamujeme občanom, že Lekáreň LILIUM v Čiernom Balogu bude vo štvrtok 16.11.2017 zatvorená. 
viac...

Zverejnené 8.11.2017


 

Obmedzenie dopravy v miestnej časti KOMOV

Z dôvodu asfaltovania cesty bude v termíne  13.11.2017 a 14.11.2017  (pondelok a utorok) úplne obmedzená doprava v miestnej časti Komov a to v čase od 7.00 h do 19.00 h. 
viac...

Zverejnené 9.11.2017


 

Zverejnenie zámeru obce - prenájom nebytových priestorov v budove Domu služieb

Obec Čierny Balog v zmysle § 9a ods. 9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v budove Domu služieb v Čiernom Balogu, Hlavná 197/19 vo vlastníctve obce Čierny Balog zapísanej na LV č. 1360 v k.ú. Čierny Balog o celkovej výmere 64,4 m2 (predajné priestory 42,3 m2, sklad 17,4 m2, chodba a soc. zariadenie v podiele 11,7 m2) - terajšia pizzeria Castoro.
 
Úplné zn ...viac...

Zverejnené 8.11.2017


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - prenájom pozemku

    Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle §-u 9a ods. 9 , písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce na:
„Prenájom časti pozemku, parcela KN-C 9895/1 o výmere 9 m2 (podľa geom. plánu čz. 00634808-421/17 označenú ako pozemok, parcela KN-C 9895/298) v kat.  úz.  Č.Balog za účelom umiestnenia technológie mobilného operátora O2 Slovakia, s.r.o. ...viac...

Zverejnené 2.11.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:
 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené z ...viac...

Zverejnené 30.5.2017


 

Kultúra a šport

24.11. - 26.11.2017   16:30

balocan web - katar. dni 2017.jpg

Kultúrny dom Čierny Balog

Katarínske dni Čiernobalockej kultúry

Komunitné centrum Čierny Balog

Pozývame Vás na ďalší ročník Katarínskych dní ...


 

9.12.2017   14:00

Mikuláš2017.png

Kultúrny dom Čierny Balog

Mikulášske popoludnie

Občianske združenie Vydra

Občianske združenie Vydra pozýva všetky deti a ich rodičov na MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE ... v sobotu 9.d ...


 
Mikulášske_popoludnie Mikuláš2017.pdf Mikuláš2017.pdf (1.6 MB)

dnes je: 18.11.2017

meniny má: Eugen

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

18.11.2017
Úvodná stránka