Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Oznamy - všeobecné

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

     Ing. František Budovec starosta obce Čierny Balog podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a tridsiate druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Čierny Balog, ktoré sa bude konať dňa 24. augusta 2017 (t.j. vo štvrtok) o 16.15 h v zasadacej miestnosti obecného úradu. Bližšie informácie o programe rokovania nájdete v priloženej pozvánke a na podstránke obecné zastupiteľstvo - zasadnutia.

 


 


 

Zverejnené 16.8.2017 Vyprší o 3 dni.


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - zámena pozemkuVytlačiť
 

  

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

 zámena pozemku

    

Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona na zámenu častí pozemku, parc. KN  - C č. 3545 zastavané plochy za časť pozemku, parc. KN – C č. 1069 záhrada.

Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 3.8.2017
Aktualizované: 4.8.2017 Vyprší o 3 dni.


 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia DOVOLENKAVytlačiť
 

MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia Čierny Balog upozorňuje pacientov, že v termíne od 31.7.2017 do 4.8.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kováčiková - Zubná ambulancia Beňuš. 


 

Zverejnené 6.7.2017
Aktualizované: 25.7.2017


 

Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 - NOVÉ !Vytlačiť
 

     Oznamujeme verejnosti, že v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa zverejnením (vyvesením na úradnej tabuli) vyhlasuje schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce, a to:

 

  • Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017, kktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Čierny Balog mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie obce Čierny Balog č. 8/2009, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Čierny Balog

  Schválené VZN je vyvesené na úradnej tabuli a na elektronickej úradnej tabuli.

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.5.2017

Zverejnené na internetovej stránke obce: 30.5.2017

 


 

Zverejnené 30.5.2017


 

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.8.2017
Úvodná stránka