Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
614/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín: 2 ks jedľa a 1 ks osika na pozemku, parcela KN-C 381 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Šárka Ferencová , B. Bystrica 16.5.201626.5.2016

dnes je: 28.7.2016

meniny má: Krištof

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

28.7.2016
Úvodná stránka