Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2017/00184Vydanie súhlasu na výrub drevín: 4 ks SMREK na pozemku, parcela KN-C 8080/1 ttp v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Jána Medveďa, Brotovo 9, Čierny Balog20.2.201728.2.2017

dnes je: 21.2.2017

meniny má: Eleonóra

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.2.2017
Úvodná stránka