Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
1135/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat. úz. Čierny Balog, smrek – 5 ks na pozemku, parcela KN-E 5299, 5365 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog 26.11.20154.12.2015
1300/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat. úz. Čierny Balog, smrek – 87 ks na pozemku, parcela KN- C 9565/1 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Kováčika Michala, bytom Čierny Balog – Komov 1058/123 1.12.201510.12.2015
1308/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín: v kat. úz. Čierny Balog, smrek – 1 ks na pozemku, parcela KN- C 1517/16 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Ťažkého Milana, bytom Čierny Balog – Jánošovka 412/41.12.201510.12.2015

dnes je: 9.2.2016

meniny má: Zdenko9.2.2016
Úvodná stránka