Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
47/2017Vydanie súhlasu na výrub drevín: 2 ks SMREK na pozemku, parcela KN-C 2379/1 záhrada v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa MUDr. Janu Zemkovú , Č. Balog - P. Jilemnického 677/10912.1.201720.1.2017

dnes je: 16.1.2017

meniny má: Kristína

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

16.1.2017
Úvodná stránka