Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
943/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín: 2 ks smrek, na pozemku, parcela KN-C 2386 zast. pl. v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Nemčeka Jozefa, Bratislava, Svetlá 1 29.7.20168.8.2016

dnes je: 31.8.2016

meniny má: Nora

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

31.8.2016
Úvodná stránka