Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2017/00548Vydanie súhlasu na výrub drevín: 3 ks BREZA na pozemku, parcela KN-C 11654 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Zahorka , p.o. Závodie 2/2 , Čierny Balog20.06.201727.6.2017

dnes je: 24.6.2017

meniny má: Ján

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

24.6.2017
Úvodná stránka