Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
41/2015Vydanie súhlasu na výrub drevín v kat. úz. Čierny Balog pre Poľnoprodukt Čierny Balog, družstvo - lokalita Pohnilá, Salašíky, Urbanov vrch. Popis drevín je v priloženom súbore na stiahnutie vo formáte PDF16.6.201527.6.2015
Príloha ku konaniu č. 41/2015 - súpis drevín _ Poľnoprodukt Č. Balog, družstvo

 


3263314

4.8.2015
Úvodná stránka