Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
OCÚ-ČB-S2017/00258Vydanie súhlasu na výrub drevín: Jaseň 2 ks, Javor 1 ks, Smrek 6 ks pre žiadateľa Zuzana Kupcová, A. Nográdyho 716/37, Zvolen21.3.201728.3.2017
OCÚ-ČB-S2017/00282Vydanie súhlasu na výrub drevín: Smrek 87 ks pre žiadateľa Kováčika Františka, P. Jilemnického 667/99, Čierny Balog21.3.201728.3.2017
OCÚ-ČB-S2017/00283Vydanie súhlasu na výrub drevín: Vŕba úzkolistá 2 ks, Jelša lepkavá 3 ks pre žiadateľa Juraja Kubašiaka, Dobroč 835/5, Čierny Balog21.3.201728.3.2017

dnes je: 26.3.2017

meniny má: Emanuel

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

26.3.2017
Úvodná stránka