Prechod na navigáciu Hlavné menu

Informácia o správnych konaniach

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, Čierny Balog alebo elektronicky na adresu: zivotne@ciernybalog.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.
 


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejneniaLEHOTA NA POTVRDENIE ZÁUJMU BYŤ ÚČASTNÍKOM V KONANÍ
1181/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín: 2 ks dub, na pozemku, parcela KN-C 2723 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Pôbišovú Boženu, Čierny Balog, Páleničné 806 5.10.201612.10.2016
1199/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín: 3 ks smrek, 2 ks tuja na pozemku, parcela KN-2498/6 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Ondreja Melichera, P. Jilemnického 744, Čierny Balog 11.10.201618.10.2016
1209/2016Vydanie súhlasu na výrub drevín: 5 ks smrek, na pozemku, parcela KN-C 10364/5 v kat. úz. Čierny Balog pre žiadateľa Milana Kvietka, Čierny Balog – Bánik 1541/7 12.10.201619.10.2016

dnes je: 26.10.2016

meniny má: Demeter

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

25.10.2016
Úvodná stránka