Prechod na navigáciu Hlavné menu

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE - zámena pozemkuVytlačiť
 

  

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE

 zámena pozemku

    

Obec Čierny Balog, zastúpená starostom obce Ing. Františkom Budovcom v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) vyššie uvedeného zákona na zámenu častí pozemku, parc. KN  - C č. 3545 zastavané plochy za časť pozemku, parc. KN – C č. 1069 záhrada.

Viac informácií je na elektronickej úradnej tabuli (kliknite na vyznačený text).


 

Zverejnené 3.8.2017
Aktualizované: 4.8.2017 Vyprší o 3 dni.


 

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

Súťaž o Zlatý erbwebygroup

21.8.2017
Úvodná stránka